08 Marca 2022

7 marca 2022 roku - narada dla pracowników Oddziałów WIORiN w Lublinie realizujących zadania z zakresu ochrony roślin i nawozów Drukuj

W dniu 7 marca 2022 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie odbyła się naradaz zakresu ochrony roślin i nawozów. Szkolenie zostało przygotowane przez pracowników Działu Ochrony Roślin i Nawozów: Pana Mirosława Nakoniecznego – kierownika, Pana Radosława Kuźniara – starszego specjalistę oraz Panią Kamilę Serwin – inspektora.

Głównym celem spotkania byłoprzedstawienie kierunków działania określonych przez Głównego Inspektora podczas narady Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami i Zastępcami Wojewódzkich Inspektorów w dniu 25stycznia 2022 roku oraz wytycznych do planu pracy na rok 2022.

Spotkanie rozpoczęła Pani Teresa Wyłupek- Wojewódzki Inspektor, którapowitała uczestników, omówiła bieżące sprawy Wojewódzkiego Inspektoratu dotyczące procedur przyznawania podwyżek oraz przedstawiła plan narady. Ponadto podziękowała pracownikom  za pomoc uchodźcom z Ukrainy w punktach recepcyjnych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na dworcu PKS w Lublinie oraz na dworcu PKP, a także w punktach informacyjnych w Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem. Zwróciła się także do pracowników z prośbą o zadeklarowanie stałych terminów dyżurów w ww. punktach.Następnie PanMirosław Nakonieczny podsumował wykonanie zadań oraz wyniki kontroli wewnętrznych zrealizowanych w 2021 roku. W dalszej części spotkania, Pan Mirosław Nakonieczny oraz Pan Radosław Kuźniar, na podstawie Zarządzeń Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwaomówili najważniejsze tematy dotyczące pracy Działu Ochrony Roślin
i Nawozów tj. procedura przeprowadzania kontroli w zakresie środków ochrony roślin, instrukcja przeprowadzania kontroli składu, właściwości fizycznych oraz właściwości chemicznych środków ochrony roślin oraz procedura pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań pozostałości środków ochrony roślin.

W ostatniej części spotkania Pan Mirosław Nakonieczny omówił zasady współpracy WIORiN w Lublinie w ramach porozumień z Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Państwową Inspekcją Sanitarną.Ważnym aspektem narady było przedstawienie spraw dotyczących zasad pobierania opłat za przeprowadzenie kontroli na podstawie Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2020 roku w sprawie stawek opłat w zakresie środków ochrony roślin.

Część merytoryczną spotkania zwieńczyła dyskusja. Na zakończenie spotkaniaPani Teresa Wyłupek przedstawiła szczegółowe zasady przyznawania podwyżek wszystkim pracownikom WIORiN w Lublinie. Ponadto podziękowała pracownikom Działu Ochrony Roślin i Nawozów za organizację narady oraz wszystkim pracownikom WIORiN w Lublinie za dotychczasową, rzetelną realizację zadań.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 


lista aktualności