01 Lutego 2022

31 stycznia 2022 roku – wykłady Inspektorów WIORiN w Lublinie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Drukuj

W dniu 31 stycznia 2022 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przeprowadzili zajęcia on-line dla studentów kierunku Rolnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W pierwszej kolejności Pani Teresa Wyłupek – Wojewódzki Inspektor powitała słuchaczy, przedstawiła prelegentów oraz plan spotkania. Podziękowała także przedstawicielom PWSZ w Chełmie za dotychczasową współpracę oraz przedstawiła ofertę wspólnych działań na rok 2022.Następnie Pan Marek Wylaź wygłosił wykład pt. „Przepisy w zakresie zdrowia roślin”. W dalszej części spotkania Pan Paweł Jamiołkowski, starszy specjalista z Działu Nadzoru Nasiennego szczegółowo omówił zadania realizowane przez PIORiN w obszarze nasiennictwa.Natomiast Pan Mirosław Nakonieczny wygłosił prelekcję pt. „Zasady bezpiecznego wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin”.Podczas dyskusji uczestnicy wydarzenia, a w szczególności wykładowcy chełmskiej uczelni wskazali na wartość przedstawionych zagadnień oraz możliwość ich wykorzystania w pracy naukowo-dydaktycznej.Na zakończenie spotkania Pani Magdalena Sykut poinformowała słuchaczy o działaniach komunikacyjno-promocyjnych WIORiN w Lublinie oraz zachęciła do odwiedzenia strony internetowej PIORiN.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności