01 Lutego 2022

28 stycznia 2022 roku – WIORiN w Lublinie podczas szkolenia organizowanego przez LODR w Końskowoli Drukuj

W dniu 28 stycznia 2022 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli był organizatorem szkolenia dla rolników pt. „Nowoczesne zastosowania w uprawie ziemniaka”. W wydarzeniu, na zaproszenie organizatora, uczestniczył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Pan Marek Wylaź Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego WIORiN w Lubliniewygłosił prelekcjępt. „Zasady rejestracji podmiotów (upraw), kontrola obrotu ziemniakiem, zagrożenia chorobami kwarantannowymi w Polsce”.Inspektor przedstawił przepisy prawa UE i prawa krajowego w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i urzędowych kontroli w tym wymagania w zakresie obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, wymagania dla ziemniaków
w obrocie krajowym i przy wywozie do innych państw członkowskich UE. Ponadto poinformował uczestników o obowiązku znakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki, które są oferowane do sprzedaży. Pan Marek Wylaź szczegółowo omówił najważniejsze agrofagi kwarantannowe dla ziemniaka tj. bakterioza pierścieniowa ziemniaka, śluzak ziemniaka, rak ziemniaka i mątwiki. W kontekście wykryć bakteriozy pierścieniowej ziemniaka zaprezentował także przepisy dotyczące dotacji przedmiotowych dla rolników, u których w miejscu produkcji został stwierdzony ten agrofag. W trakcie wykładu Inspektor zreferował aspekt postępowania kwarantannowego w takim miejscu produkcji oraz bezpieczeństwa fitosanitarnego jako warunku koniecznego do skutecznego zwalczania choroby.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 

                                               


lista aktualności