28 Października 2020

22 października 2020 roku – „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia” Drukuj

 

W dniu 22 października 2020 roku na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu w Lublinie odbył się „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna” oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie, która wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 ogłoszonego pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.Wydarzenie zorganizowano we współpracy merytorycznej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zaś opiniotwórczo-promocyjnej z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Politechniką Lubelską.Piknik zrealizowanoze środków/
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowanąCovid – 19 piknik odbył się rotacyjnie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego . Zainteresowanym uczestnikom wydarzenia, którzy nie mogli wziąć w nim bezpośredniego udziału udostępniono link do połączenia zdalnego.Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Pan prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Pan Sebastian Trojak – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Pani Anna Sternik – specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie oraz przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Ponadto
z uczestnikami pikniku połączyli się zdalnie pan prof. dr hab. VladymyrBalkovsky oraz Pan prof. dr hab. Ivan Shuhvar z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach na Ukrainie.

Cele pikniku przedstawiła Pani Barbara Szymoniuk – Prezes Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna:

  • zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska
    i zachowania bioróżnorodności,
  • podkreślenie znaczenia zdrowia roślin dla bezpieczeństwa żywnościowego,
  • zapoznanie z rolą i ochroną zapylaczy w życiu człowieka,
  • promowanie zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny.

W ramach wydarzenia zaplanowano konferencję(która w pierwotnym zamierzeniu miała odbyć się w formie tradycyjnej) dotyczącą zdrowia roślin, nowoczesnych sposobów ich ochrony, roli zapylaczy w ekosystemie oraz założenia i uprawy łąk kwietnych. W związku
z obowiązującymirestrykcjami podjęto decyzjęo zdalnym przebiegu konferencji. Uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne, które zostaną przekazane za pośrednictwem nośników cyfrowych: uczelniom wyższym, szkołom rolniczym oraz instytucjom wspierającym rolnictwo i ochronę środowiska.

Organizatorzy wydarzenia wspierają bioróżnorodność nie tylko poprzez popularyzowanie wiedzy teoretycznej, ale także poprzez działania praktyczne. Podczas  spotkania odbyły się warsztaty dotyczące zakładania łąk kwietnych oraz nasadzeń roślin miododajnych, w trakcie których zapoznano uczestników z morfologią roślin uprawnych oraz ich cyklem rozwojowym. Następnie zgromadzeni goście uczestniczyli w założeniu ogrodu przyjaznego zapylaczom:na terenie WIORiN w Lublinie wysadzono kalamintę(CalaminthanepetaMarvelette White, Calaminthanepeta Blue Cloud), krwawnik(AchilleamillefoliumCeriseQueen), lawendę(LavandulaangustifoliaHidcote Blue), słoneczniczka(HelianthusDoubleWhammy) oraz werbenę(Verbenabonariensis).

Następnie otwarto wystawę fotograficzną prezentującą pracęInspektorów WIORiN
w Lublinie podczas realizacji zadań służbowych. Ekspozycjata promujerównież Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Zwieńczeniem wydarzenia jest film z krótkimi prelekcjami zgromadzonych gości oraz pracowników WIORiN w Lublinie na temat znaczenia roślin w życiu człowieka nagrany podczas pikniku.


lista aktualności