25 Lutego 2022

22 lutego 2022 roku – WIORiN w Lublinie podczas spotkania Zespołu roboczego ds. realizacji Planu działania dotyczącego produkcji Drukuj

W dniu 22 lutego 2022 roku w formie wideokonferencji, odbyło się spotkanieZespołu roboczego ds. realizacji Planu działania dotyczącego produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego opracowywanego na2022 rok. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie: Pani Ewelina Surdacka – Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Pan Mirosław Nakonieczny, kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów, członek zespołu oraz Pani Kamila Serwin, inspektor. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Lublinie.

W trakcie posiedzenia uzgodniono i opracowano zasady przeprowadzania wspólnych kontroli oraz wymiany informacji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności