15 Listopada 2021

2 listopada 2021 roku – udział WIORiN w Lublinie w Posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska R Drukuj

W dniu 2 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim dotyczące bieżącej sytuacji sadownictwa w gminie Opole Lubelskie.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji z terenu gminy i powiatu, którzy omówili najistotniejsze kwestie związane tematem spotkania.

W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego Komisji uczestniczył Pan Piotr Fiuk, Kierownik Oddziału w Opolu Lubelskim, który przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z działalnością Oddziału. Zwrócił szczególną uwagę na nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin obowiązujące od 14 grudnia 2019 r., omówił ogólne zasady eksportu, zasady wydawania świadectw fitosanitarnych, zasady wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych – eksporterzy, zasady wpisu do rejestru eksporterów, zasady kontroli fitosanitarnej przesyłek przeznaczonych na eksport/reeksport, wydawanie świadectw fitosanitarnych dla eksportu i dla reeksportu.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 


lista aktualności