23 Listopada 2021

18 listopada 2021 roku – Wykład Wojewódzkiego Inspektora dla studentów UP w Lublinie Drukuj

W dniu 18 listopada 2021 roku Pani Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przeprowadziła wykład dla studentów II roku, II st. kierunku Agroleśnictwo, Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
pt. „Gospodarka leśna – Działania PIORiN”. W pierwszej kolejności Pani Inspektor przybliżyła słuchaczom podstawowe zadania i cele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, najważniejsze akty prawne w działalności PIORiN oraz strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Następnie omówiła działania Inspekcji mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom fitosanitarnym oraz wybrane gatunki agrofagów podlegające obowiązkowi zwalczania. Ponadto przybliżyła uczestnikom wykładu zasady wystawiania świadectw fitosanitarnych, definicję drewnianego materiału opakowaniowego oraz wytyczne dotyczące oznakowania DMO określone w Standardzie ISPM nr 15.

 

 


lista aktualności