21 Marca 2022

17 marca 2022 roku - Narada dla pracowników Oddziałów WIORiN w Lublinie realizujących zadania z zakresu nadzoru fitosanitarnego Drukuj

W dniu 17 marca 2022 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie odbyła się narada z zakresu nadzoru fitosanitarnego. Szkolenie zostało przygotowane przez pracowników Działu Nadzoru Fitosanitarnego: Panie Grażynę Górską i Beatę Borzęcką oraz Pana Marka Engela – starszych specjalistów.

Głównym celem spotkania było omówienie i podsumowanie wykonania zadań
z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin i fitosanitarnej diagnostyki laboratoryjnej (realizowanej
w oddziałach) oraz omówienie i przedstawienie kierunków działania określonych przez Głównego Inspektora podczas narady Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami  i Zastępcami Wojewódzkich Inspektorów
w dniu 25 stycznia 2022 roku oraz wytycznych do planu pracy na rok 2022.

Spotkanie rozpoczęła Pani Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor, która powitała uczestników, omówiła cel i zakres spotkania oraz przedstawiła plan narady. Następnie Pani Grażyna Górska podsumowała wykonanie zadań za 2021 rok oraz omówiła najważniejsze tematy dotyczące wytycznych do planu pracy na 2022 rok. W dalszej części naradyPani Beata Borzęcka i Pan Marek Engel przedstawili wyniki kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2021 roku w komórkach organizacyjnych, zadania do realizacji w roku bieżącym w zakresieeksportu i importu, zmian w przepisach prawa, a także „śledzenia”, rejestracji podmiotów oraz kontroli podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Ponadto omówione zostały najważniejsze tematy dotyczące pracy Działu Nadzoru Fitosanitarnego
i Oddziałów w zakresie zdrowia roślin. Spotkanie zakończyłosię dyskusją.

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności