18 Marca 2022

17 marca 2022 roku – kolejny owoc współpracy WIORiN w Lublinie z Uniwersytetem Przyrodniczym - wykłady pracowników WIORiN w Lub Drukuj

W dniu 17 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Leśnej Podlaskiej z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie uczestniczyło 45 uczniów klas I-III kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz trzech opiekunów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie reprezentowali: Pani Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor, Pan Mirosław Nakonieczny, Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów, Pan Zbigniew Baran, Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego oraz Pani Magdalena Sykut, koordynator ds. współpracy z mediami.
Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w spotkaniu wzięli udział: Pani Sylwia Andruszczak, Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii oraz doktoranci: Pani Sylwia Chojnacka oraz Pan Paweł Biszczak, którzy przedstawili bogatą ofertą kształcenia uczelni.

W pierwszej kolejności Pani Teresa Wyłupek zapoznała uczestników wydarzenia ze strukturą organizacyjną WIORiN w Lublinie.  Następnie  Pan Mirosław Nakonieczny omówił zasady wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz bezpiecznego wykonywania zabiegów z ich użyciem oraz zwrócił szczególną uwagę na konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Kolejnym prelegentem był Pan Zbigniew Baran, który zaprezentował zagadnienia dotyczące obrotu materiałem siewnym. Inspektor urzędowy omówił zadania związane z nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem materiału siewnego oraz obrotem tym materiałem, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku
o nasiennictwie. Ponadto przybliżył działalność Inspekcji związaną z rolnictwem ekologicznym i  kontrolą upraw winorośli oraz kontrolą upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Podczas spotkania nie zabrakło atrakcji dla uczestników spotkania. Uczniowie po każdym z wykładów mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie wiedzy dotyczącym Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także zdobyć nagrody: albumy roślin miododajnych, kalendarze zaprojektowane w WIORiN w Lublinie oraz słodkie upominki. Albumy roślin miododajnych przekazano także na ręce opiekuna Koła Pszczelarzy przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

Spotkanie zwieńczyła dyskusja podczas której słuchacze uzyskali fachowe odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu działalności PIORiN.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności