Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin bydgoszcz

Pracownia Oceny Nasion

ul. Fordońska 80-94

85-719 Bydgoszcz

 


fax: 52 342-17-89

 

Paulina Filipska
Starszy Asystent

tel. 52 342-17-89, 52 342-17-46 wew. 39

Małgorzata Jasińska
Starszy Laborant

tel. 52 342-83-39

Julia Krystoforska
Inspektor

tel. 52 342-83-39

Natalia Kwiatkowska
Asystent

tel. 52 342-83-39

Monika Szypryt
Asystent

tel. 52 342-83-39

Karolina Mazurek-Ligowska
Asystent

tel. 52 342-83-39

Katarzyna Chmielowiec
Asystent

Drukowanie paszportów

tel.52 342 25 12; tel. 52 342 17 46 wew. 36

 

Zadania realizowane przez Pracownię Oceny Nasion:

 

 1. Dokonywanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego i wystawianie odpowiedniej dokumentacji.
 2. Wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną materiału siewnego oraz wydawane etykiety i plomby urzędowe.
 3. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 
  •   upoważnień dla urzędowych próbobiorców materiału siewnego,
  •   decyzji upoważniającej do pobierania prób materiału siewnego za pomocą próbobierza automatycznego,
  •   decyzji dla akredytowanych laboratoriów upoważniającej do laboratoryjnej oceny materiału siewnego,
  •   decyzji dla akredytowanych próbobiorców materiału siewnego,
  •   decyzji upoważniającej do wypełniania etykiet urzędowych dla materiału siewnego.
 4. Nadzór nad:
  •   urzędowymi i akredytowanymi próbobiorcami materiału siewnego,
  •   laboratoriami akredytowanymi,
  •   stosowaniem próbobierza automatycznego,
  •   wypełnianiem etykiet urzędowych przez upoważnionych przedsiębiorców.
 5. Współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie kontroli materiału siewnego.
 6. Udział w testach sprawdzających w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zgłoś błąd