Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

System Zarządzania Laboratorium

 

          Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług, realizowanych zgodnie z przepisami prawa i gwarantujących spełnienie oczekiwań Klientów.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania ustanowiony w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Systemem zarządzania objęte są badania znajdujące się w zakresie akredytacji oraz  inne, np. takie na  które Laboratorium stara się o akredytację. Wszystkie badania wykonywane w Laboratorium znajdują się  na „Wykazie badań”.

 

Badania objęte systemem zarządzania oznakowane są na „Wykazie badań” jako:

 

-  status metody „akredytowana” - badanie objęte systemem zarządzania znajdujące się w zakresie akredytacji,

-  status metody „nieakredytowana objęta Systemem Zarządzania Laboratorium” - badanie nieakredytowane objęte systemem zarządzania.

 

Od dnia 04.11.2009 roku Laboratorium posiada akredytację nr AB 1229  nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzającą kompetencje Laboratorium. Dowodem posiadania akredytacji jest Certyfikat Akredytacji, a akredytowana działalność znajduje się w Zakresie Akredytacji.

 

Zgłoś błąd