Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

System Zarządzania Laboratorium

 

Laboratorium Wojewódzkie posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Głównym celem Laboratorium jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie wykonywania badań roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych oraz laboratoryjnej oceny materiału siewnego.

W dniu 04.11.2010 r.  Laboratorium uzyskało akredytację nr AB 1229 nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnienie wymagań ww. normy. Dowodem posiadania akredytacji jest Certyfikat Akredytacji, a akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji.

                                                                           

Zgłoś błąd