17 Grudnia 2019

Szkolenie w PON Drukuj

 

W dniach 10 - 13 grudnia 2019 r. w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostało zorganizowane szkolenie z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy laboratorium firmy prowadzącej obrót materiałem siewnym, która posiada akredytację PIORiN do oceny materiału siewnego.

Na program szkolenia złożyły się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące przepisów nasiennictwa w zakresie oceny materiału siewnego, prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej, a także informacje o wykonywaniu analiz laboratoryjnych. Na  zajęciach praktycznych uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami wydzielania próby laboratoryjnej, wykonywania analiz czystości nasion, oznaczania zawartości nasion innych gatunków, określania masy tysiąca nasion, a także oceną zdolności kiełkowania. Ponadto zaprezentowano sposób postępowania ze sprzętem i aparaturą laboratoryjną.

Celem szkolenia było zapoznanie pracowników laboratorium z oceną materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych oraz wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności. Po szkoleniu przeprowadzono egzamin, którego pozytywny wynik skutkował nadaniem uprawnień do oceny materiału siewnego ww. grupy roślin.