11 Kwietnia 2019

Sygnalizacja Drukuj

   

Z dniem 14 marca 2020 r. zmieniły się zasady sygnalizacji wystąpienia agrofagów szkodliwych. WIORiN w Bydgoszczy nie prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sygnalizacji terminów wykonania zabiegów zwalczających agrofagi.

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 424) zwiększyła nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad agrofagami kwarantannowymi, ograniczając jednocześnie pozostałe zadania w obszarze niskiego zagrożenia fitosanitarnego do prowadzenia kontroli nad występowaniem agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wobec powyższego, wyłączony został Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów (dotychczas dostępny pod adresem: https://piorin.gov.pl/sygn/start.php). 

 

Sygnalizację występowania wybranych organizmów szkodliwych prowadzą obecnie:

 

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

w serwisie Platforma Sygnalizacji Agrofagów

https://www.agrofagi.com.pl/

 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

w serwisie HortiOchrona- Internetowy system wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

http://hortiochrona.inhort.pl/


lista aktualności