11 Kwietnia 2019

Sygnalizacja Drukuj

     W bieżącym roku WIORiN w Bydgoszczy nie będzie prowadził na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sygnalizacji terminów wykonania zabiegów zwalczających agrofagi oraz nie będą zamieszczane komunikaty sygnalizacyjne w Internetowym Systemie Sygnalizacji Agrofagów (ISSA).


lista aktualności