17 Stycznia 2020

Masz numer w rejestrze PIORiN – zaktualizuj się do 14.03.2020 r. Drukuj

Uwaga !

Jesteś producentem lub dystrybutorem:

  • roślin przeznaczonych do sadzenia
  • ziemniaków sadzeniaków
  • ziemniaków konsumpcyjnych
  • ziemniaków przemysłowych
  • nasion

 

i masz nadany numer w rejestrze PIORiN.

Zaktualizuj się do 14.03.2020 r.  !

Niezłożenie aktualizacji w tym terminie będzie skutkowało wszczęciem procedury wyrejestrowania z urzędu i pozbawienia numeru rejestracyjnego. 

Więcej informacji uzyskasz w Oddziałach WIORiN Bydgoszcz

Wykaz jednostek dostępny jest pod adresem http://piorin.gov.pl/kp-struktura/kp-ot/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pliki do pobrania

Plakat

lista aktualności