Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Adres skrzynki

BIP Katowice
Status prawny WIORiN
Organizacja WI
Organy Inspekcji
Struktura własności
Zasady funkcjonowania
Dofinansowanie z WFOŚiGW
Sposób i tryb załatwiania spraw
Stanowienie aktów prawnych
Stan przyjmowanych spraw
Regulamin przeprowadzania kontroli
Laboratorium wojewódzkie
Prowadzone rejestry
Zamówienia publiczne
Służba cywilna
Komunikaty
Sygnalizacja
Rejestry działalności regulowanej
Instrukcja obsługi
Zalecenia
Kontakty
Nie znaleziono pliku klasy modułu p_counter_dep
Pracownicze

Dofinansowanie i wykonawstwo

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje o otrzymaniu dofinansowania ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Projekt: Budowa stacji dezynfekcji ścieków laboratoryjnych o charakterze fitosanitarnym, rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji w celu zabezpieczenia środowiska przed rozprzestrzenianiem się chorób i szkodników ważnych dla upraw rolniczych i środowiska glebowego i dostosowanie do wymagań obowiązujących w UE i przepisów krajowych.

 

Wartość projektu:  209 512 PLN

Środki WFOŚiGW:  89 043 PLN