Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Szukaj :  
Strona główna
Struktura organizacyjna
Informacje o działach
Aktualności
Komunikaty sygnalizacyjne
Rejestry podmiotów
Procedury
Prawo
Ogłoszenia
Szkolenia
Druki do pobrania
Przydatne strony
Rolnictwo ekologiczne
Informacje - Wydarzenia
Informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego
Informacje dla eksporterów świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej
Informacje dla podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją, pakowaniem i magazynowaniem ziemniaków

AKREDYTACJE

Laboratorium
Oceny Nasion

 

AB 1204

 

Laboratorium
Wojewódzkie

 

AB 845

 

WP_Wydarzenia

Konferencja

Konferencja nt. „Wymagania integrowanej ochrony roślin”

 

W dniach 24 i 25 kwietnia br. odbyła się konferencja „Wymagania integrowanej ochrony roślin” dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Była ona też okazją dla uczczenia 60-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Polsce. W konferencji uczestniczyli też: Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Dariusz Wiraszka, oraz Jerzy Woźniak – Dyrektor Generalny PIORiN i Adam Zych - Radca Generalny.

Konferencję otworzył Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak, a Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Elżbieta Strzelczyk przedstawiła krótkie omówienie realizacji zadań WIORiN w Poznaniu.

W części szkoleniowej przedstawiono trzy referaty:

„Działania kontrolne PIORiN w zakresie integrowanej ochronie roślin” dr inż. Bogdan Gujski (zaprezentowany przez Dariusza Wiraszkę);

„Sposób realizacji wybranych przepisów ustawy o środkach ochrony Roślin i Techniki” mgr. inż. Katarzyna Zakrocka

„Kontrola fitosanitarna eksportu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport. Stan fitosanitarny Unii Europejskiej” mgr. inż. Agnieszka Sahajdak (zaprezentowany przez Danutę Grocholską)

W części końcowej Zastępca Głównego Inspektora Dariusz Wiraszka odznaczył następujących pracowników WIORiN w Poznaniu honorowymi odznakami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”: Radosława Grychowskiego, Ryszarda Kulkę, Krzysztofa Łatko, Janusza Skrzypczaka, Iwonę Stróżyk, Jerzego Świerkowskiego, Barbarę Trzęsowską i Pawła Tomaszwewskiego.

W drugim dniu odbyła się sesja wyjazdowa do tłoczni soków w Łobżenicy i sortowni jabłek Grupy Producenckiej „Sady Krajny” w Białośliwiu.

opublikował: Piotr Mendelewski
2014-04-29 14:22