Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Szukaj :  
Strona główna
Struktura organizacyjna
Informacje o działach
Aktualności
Komunikaty sygnalizacyjne
Rejestry podmiotów
Procedury
Prawo
Ogłoszenia
Szkolenia
Druki do pobrania
Przydatne strony
Rolnictwo ekologiczne
Informacje - Wydarzenia
Informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego
Informacje dla eksporterów świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej

AKREDYTACJE

Laboratorium
Oceny Nasion

 

AB 1204

 

Laboratorium
Wojewódzkie

 

AB 845

 

WP_Wydarzenia

XIV Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski 2012

W dniu 26 sierpnia 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się XIV Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Organizatorami byli  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Biskup Kaliski Stanisław Napierała, współorganizatorami Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski.

 

Uroczystego otwarcia wystawy rolniczej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim

dokonali: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski,  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak i Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Na wystawie prezentowali się wystawcy nowoczesnego i zabytkowego sprzętu rolniczego oraz  firmy i instytucje związane z rolnictwem, jak również dziesiątki stoisk z całej Wielkopolski z  rękodziełem, sztuką  ludową  i  regionalną kuchnią.

 

 

 

 

 

 

Główne uroczystości dożynkowe odbyły się  na stadionie  KS Stal przy ulicy Kusocińskiego. W czasie Mszy Św. Biskup Stanisław Napierała  poświęcił dożynkowe wieńce przywiezione przez rolników z 33 dekanatów diecezji kaliskiej i powiatów województwa wielkopolskiego.

W ramach uroczystości zaprezentowały się zespoły ludowe. Starostami tegorocznych dożynek byli Danuta Perz z Topoli Wielkiej ( gmina Przygodzice ) i   Tadeusz  Zatylny  z  Zamościa ( gmina Sieroszewice ).

 

 

Swój udział w tegorocznych Dożynkach miał  również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Pracownicy  Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowali stoisko wystawowe pod hasłem  „Nadzór Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad Bezpieczeństwem Żywności”.  

Na stoisku zaprezentowano rośliny rolnicze i warzywa prowadzone w systemie Integrowanej Produkcji, a także  niektóre odmiany ziemniaków sadzeniaków  oraz ziemniaków przemysłowych  uprawianych na terenie działania oddziału. Zainteresowanym udzielano porad i  udostępniono broszury informacyjne.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających wystawę, stało się miejscem wielu ciekawych dyskusji i wymiany poglądów na tematy związane z bezpieczną żywnością. Wystawę odwiedził również Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Adam Błochowiak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikował: Katarzyna Antkowiak
2012-09-06 11:28

XIV Krajowe Dni Ziemniaka

Marszew k. Pleszewa

25 – 26 sierpnia 2012

 

W dniach 25-26 sierpnia 2012 r. na terenie Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie k. Pleszewa, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyły się XIX Krajowe Dni Ziemniaka. Jest to specjalistyczna impreza o charakterze wystawowo-targowym i szkoleniowym, której organizatorami w tym roku byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie. Program tegorocznej edycji targów koncentrował się na realizacji tematu przewodniego „Ziemniak jadalny – integrowana technologia, jakość i spożycie”.

W ciągu dwóch dni trwania imprezy można było zwiedzić poletka demonstracyjne blisko 100 odmian ziemniaka z Krajowego Rejestru, kilkunastu odmian z Katalogu Unijnego, jak również obejrzeć wystawę próbek bulw prawie wszystkich spośród 138 zarejestrowanych obecnie w Polsce odmian ziemniaka. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć pokaz maszyn do zbioru ziemniaków oraz innych maszyn rolniczych w polu, zwiedzić wystawę objawów chorób wraz z konsultacją metod zwalczania oraz uzyskać doradztwo odnośnie problemów w produkcji ziemniaków. Problemy fachowe związane z hodowlą i uprawą ziemniaków były omawiane także, podczas seminariów szkoleniowych i dyskusyjnych.

Na XIX Krajowych Dniach Ziemniaka nie zabrakło także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Na stoisku zorganizowanym przez pracowników Oddziału w Pleszewie odwiedzający mogli m.in. uzyskać informacje na temat obowiązujących zasad obrotu ziemniakami jak również prawidłowego sposobu ich oznakowania, zapoznać się z objawami kwarantannowych chorób ziemniaka oraz metodami ich zwalczania. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość otrzymania ulotek informacyjnych związanych z w/w zagadnieniami. Odwiedzający stoisko mogli także zapoznać się z posterami przygotowanymi przez pracowników WIORiN w Poznaniu: „Integrowana produkcja ziemniaka w Polsce w latach 2007-2011” - mgr inż. Adam Błochowiak, mgr inż. Katarzyna Zakrocka i „Laboratoryjna ocena zdrowotności sadzeniaków ziemniaka w Wielkopolsce w latach 2005-2011” – mgr inż. Adam Błochowiak, mgr Alina Marciniak, mgr inż. Anna Misiuk. (autor A. Misiuk)

 

Oficjalne otwarcie

dr Ryszard Jaworski – dyrektor WODR (z lewej) i prof. dr hab. Edward Arseniuk – dyrektor IHAR PIB

 

 

 

 

Stoisko WIORiN w Poznaniu

Od lewej: A. Błochowiak – Wojewódzki Inspektor, E. Tyczyńska – pracownik i A. Wilczura kierownik Oddziału w Pleszewie, A. Warga – kierownik Delegatury w Kaliszu,
Z. Jędrzejczak – pracownik Oddziału w Pleszewie

Prof. dr hab. Michał Kostiw – Kierownik Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR w Boninie (w środku) z pracownikami WIORiN w Poznaniu

Anna Misiuk – Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Poznaniu 

 

Prezentacja odmian ziemniaka

 

 

 

opublikował: Katarzyna Antkowiak
2012-09-06 11:31

Żegnamy naszego Kolegę

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17 maja 2012 r. zmarł nagle w wieku 63 lat nasz drogi Kolega mgr inż. Władysław Horoszkiewicz, kierownik Oddziału w Gnieźnie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Władysław Horoszkiewicz urodził się 2 lipca 1949 r. we wsi Krosinek na terenie powiatu czarnkowskiego. Od najmłodszych lat związany był z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Białej k/Trzcianki Lubuskiej, a następnie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, który ukończył w 1973 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W latach 1973-1977 zatrudniony był w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Gorzewo, gdzie po odbyciu stażu pracował jako specjalista, a następnie główny specjalista ds. produkcji roślinnej.

W 1978 roku podjął pracę w Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddziale Rejonowym w Gnieźnie. W służbach ochrony roślin pracował nieprzerwanie przez 34 lata, ostatnio jako kierownik Oddziału w Gnieźnie, pełniąc tę funkcję od 1999 roku.

Był cenionym specjalistą w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, a jednocześnie praktykiem, który pogłębiał swoje umiejętności prowadząc własne gospodarstwo rolne. Specjalizował się szczególnie w zagadnieniach związanych z techniką ochrony roślin i zapobieganiem zagrożeniom dla ludzi, zwierząt i środowiska, które mogą powstać w związku ze stosowaniem tych środków w produkcji rolnej. Był także uznanym autorytetem w dziedzinie ochrony pszczół. Miał niekwestionowane zasługi dla rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce, był wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na szkolenia i kursy dla rolników, którzy wysoko cenili jego wiedzę i praktyczne podejście do zagadnień związanych z ochroną roślin. W 2005 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował go odznaczeniem „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Pracując z Nim przez wiele lat, zapamiętamy Władka jako serdecznego kolegę, dobrego i życzliwego człowieka, pomocnego współpracownika i potrafiącego rozwiązywać trudne sprawy inspektora.

Bardzo nam będzie Go brakowało!

opublikował: Katarzyna Radziejewska
2012-05-22 14:11

Wojewódzki Inspektor został odznaczony

W dniu 25 stycznia br. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak, otrzymał z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


To wysokie odznaczenie państwowe nadane zostało na wniosek Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


 

Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta, przyznawany w V klasach, jest drugim najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym (po Orderze Orła Białego) i nadawany jest za wybitne osiągnięcia na polu nauki, oświaty, gospodarki i działalności publicznej.


Kapituła Orderu, uzasadniając zasługi Pana Adama Błochowiaka podkreśliła, iż jest on wybitnym specjalistą i autorytetem w dziedzinie ochrony roślin, a także znawcą najszerzej rozumianych zagadnień związanych z rolnictwem. Od 2002 roku w sposób wzorowy kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, jednym z dwóch największych w kraju. Godna podkreślenia jest także jego działalność społeczna, w tym na rzecz Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a także zaangażowanie w sprawy wielkopolskiego rolnictwa poprzez współpracę z organami samorządowymi, izbami rolniczymi i siecią doradztwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikował:
2012-01-27 13:39

Informacja na temat realizacji wniosku informatycznego

W 2010 roku w Wojewódzkim Inspektoracie przygotowano wniosek dotyczący realizacji projektu informatycznego pn. “Wdrożenie nowoczesnych usług informatycznych dla mieszkańców Wielkopolski – klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu”. Wniosek został wysoko oceniony przez specjalistów z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i znalazł się na drugim miejscu (na 33 wstępnie zaakceptowane wnioski) listy rankingowej projektów złożonych w 2010 r. Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2011 r., na realizację projektu przeznaczono kwotę 816.067 zł, stanowiącą 75% jego wartości. Wynika to z faktu, iż środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a dostępne w ramach rezerwy celowej przeznaczonej na informatyzację oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do internetu, przekazywane są ubiegającym się jednostkom i urzędom pod warunkiem sfinansowania przez nie 25% wartości wnioskowanego projektu. Dzięki własnym środkom finansowym, projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, który uzyskał akceptację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wdrożenie w Wojewódzkim Inspektoracie nowoczesnych usług infomatycznych przyczyni się do bardziej efektywnego załatwiania spraw urzędowych, a infrastruktura i oprogramowanie służyć będą mieszkańcom całej Wielkopolski. Realizacja założeń projektu pozwoli na lepszą dostępność i poprawę jakości usług, z których korzystają wielkopolscy rolnicy i przedsiębiorcy działający w obszarze rolnictwa. Nowoczesne rozwiązania techniczne skrócą drogę do urzędu w szczególności mieszkańcom wsi i małych ośrodków miejskich, osobom starszym i niepełnosprawnym, najbardziej narażonym na ryzyko tzw. wykluczenia cyfrowego. Zaplanowane inwestycje w oprogramowanie i infrastrukturę usprawnią pracę urzędu i obniżą koszty jego działalności. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ekonomiczno-finansową celowości ustanowienia projektu, zacznie on przynosić wymierne korzyści od 2012 r. Będą one odczuwane w dwóch płaszczyznach – jako efekty ekonomiczne, związane ze zmniejszeniem kosztów działalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jako korzyści społeczne dla mieszkańców Wielkopolski – klientów naszego urzędu. Szacuje się, że dzięki informatyzacji wszystkich komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, w ciągu pięciu lat po zakończeniu wdrażania projektu, uzyskać będzie można korzyści ekonomiczne szacowane na kwotę ok. 1.300.000 zł, czyli znacznie przewyższającą koszty wdrożenia. Istotne, a niemożliwe do wyszacowania, są także korzyści społeczne generowane przez projekt.

W myśl obowiązujących przepisów, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 125.000 euro. W wyniku przeprowadzonego postępowania, zawarto umowę z firmą Madkom Sp. z o.o., Al.Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Realizację projektu rozpoczęto w końcu października 2011 roku i zgodnie z zawartą umową, zakończenie planowane jest w marcu 2012 roku.

W ramach zawartej umowy, firma Madkom Sp. z o.o. dostarczy i wdroży następujące elementy:

1. System elektronicznego obiegu dokumentów EZD SIDAS,

2. Platformę e-Usług Online – CU SIDAS,

3. Biuletyn Informacji Publicznej,

4. Portal WWW e-Urząd,

5. Oprogramowanie Lokalnego Centrum Certyfikacji, które zostanie udostępnione na serwerach Wykonawcy,

6. Oprogramowanie Systemu Agrofagów, udostępnione na serwerach Wykonawcy; w jego ramach wdrożony zostanie system sygnalizacji poprzez smsy oraz e-maile, przesyłane bezpośrednio do odbiorców, głównie rolników,

7. Opracowanie formularzy elekronicznych oraz wzorów ścieżek procedowania spraw (workflow),

8. Platformę e-Learningową,

9. Politykę Bezpieczeństwa Systemu w oparciu o normę PN EN ISO 27001:2009, a także pełną wymaganą dokumentację dotyczącą kontroli zarządczej.


Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu i wykorzystania możliwości, jakie stwarzają wdrażane rozwiązania, zaplanowano szkolenia pracowników, które realizowane są na trzech poziomach uprawnień: administratorzy systemu (4 osoby), trenerzy (co najmniej 1 osoba w każdej komórce organizacyjnej) oraz referenci (pozostali pracownicy). Szkolenia administratorów oraz trenerów przeprowadzone zostały w grudniu 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu. Wzięło w nich udział 60 osób, które podzielono na 6 grup szkoleniowych. Każda przeszkolona osoba zdobyła umiejętności, potwierdzone testem poświadczającym uzyskany poziom kwalifikacji. Szkolenie pozostałych pracowników prowadzone jest w chwili obecnej w siedzibach poszczególnych komórek organizacyjnych, do których dojeżdża trener. Zakończenie tego etapu przewidziane zostało na koniec stycznia 2012 roku.

Kolejnym elementem zawartej umowy było dostarczenie sprzętu określonego w ofercie, w celu zapewnienia infrastruktury dla dostarczonych aplikacji oraz stworzenia możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Realizując ten punkt umowy, firma Madkom dostarczyła 5 zestawów podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości, a także 27 publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP), tzw. info-kiosków. Są one przeznaczone dla rolników, przedsiębiorców działających w obszarze rolnictwa i innych osób, zainteresowanych problemami wsi i rolnictwa (np. studentów, uczniów szkół rolniczych itp.). Wszyscy oni dzięki info-kioskom uzyskają publiczny dostęp do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat oraz do wszelkich informacji o działalności urzędu. Info-kioski stwarzają także możliwość korzystania z bazy danych umieszczonych na Platformie e-Usług Online, w tym do interaktywnego Portalu Wiedzy. Dostarczone w ramach projektu PIAPy zostały usytuowane w Poznaniu oraz w 26 miastach powiatowych Wielkopolski, a w chwili obecnej są w trakcie instalacji i konfiguracji. Mieszkańcy naszego regionu, również nie posiadający w domu sprzętu komputerowego z dostępem do sieci, uzyskają dzięki info-kioskom swobodny dostęp do internetu.

Wdrożenie nowoczesnych usług informatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie w Poznaniu służyć będzie w pierwszym rzędzie mieszkańcom Wielkopolski, jednak szereg usług dostępnych będzie szerzej, także mieszkańcom innych regionów Polski. W ramach realizacji projektu, złożony został wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji, o aktywowanie dla Wojewódzkiego Inspektoratu funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, poprzez którą możliwe będzie składanie przez różne podmioty wniosków w wersji elektronicznej, co znacznie skróci klientom przysłowiową drogę do urzędu. Szeroko dostępny będzie także interaktywny Portal Wiedzy.

Po zakończeniu wdrażania projektu, zamierzamy podjąć liczne działania promocyjne. Ich celem będzie dotarcie do szerokiego grona rolników i przedsiębiorców, m.in. poprzez odpowiednie informacje zamieszczane w specjalistycznej prasie rolniczej. Zamierzamy także przekazywać informacje na spotkaniach z rolnikami i przedsiębiorcami, w których uczestniczą nasi inspektorzy. Planujemy umieszczenie odpowiednich informacji w starostwach powiatowych, urzędach gmin, zespołach szkół rolniczych, agencjach rolnych oraz ośrodkach doradztwa rolniczego. Dysponując odpowiednią bazą informacji, w tym m.in. różnego typu rejestrami rolników i przedsiębiorców, wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego będziemy informować o nowych możliwościach poprzez wysyłanie sms-ów i wiadomości pocztą elektroniczną.


przygotowała Ewa Konys,

16.01.2012 r.

opublikował: Katarzyna Antkowiak
2012-01-17 12:12