Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO
Informacja podsumowująca zorganizowany cykl konferencji skierowanych do eksporterów produktów roślinnych na rynek Federacji Rosyjskiej.

 Uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zorganizował cykl konferencji pt: „Utrzymanie rynku owoców i warzyw w Federacji Rosyjskiej – wyzwania i obowiązki dla producentów, eksporterów i służb kontrolnych w Polsce”.

W ramach cyklu zostały zorganizowane cztery konferencje regionalne w Warszawie (17 czerwca 2009 r.), Kielcach (23 czerwca 2009 r.), Poznaniu (30 czerwca 2009 r.) oraz Przysieku k. Torunia (7 lipca 2009 r.). Uczestnikami było około 500 osób z terenu całej Polski. Biorący w niej udział eksporterzy zapoznali się z nowymi rozwiązaniami, umożliwiającymi spełnienie wymagań rosyjskich dotyczących pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów.

W ramach realizacji programu konferencji poszczególni prelegenci dokonali:

1.       Podsumowania realizacji eksportu do Federacji Rosyjskiej w 2008 i w pierwszym kwartale 2009 oraz dokonanie oceny wprowadzonych rozwiązań (m.in. system badań pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów, udostępnianie informacji o wykonywanych zabiegach ochrony roślin, spełnienie wymagań rosyjskich).

2.       Omówienia stanu negocjacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską a w szczególności przedstawiono założenia do projektu tzw. Protokołu Wprowadzającego (wyniku uzgodnień w ramach Rady Europejskiej i negocjacji Komisja Europejska – Rossielchoznadzor)

3.       Przedstawienia przebiegu rozmów bilateralnych pomiędzy Polską a Federacja Rosyjska w tym dokonanych ustaleń z przedstawicielami Rossielchoznadzor (Gdańsk, 26 lutego 2009 r.) oraz Komisji Międzyrządowej.

4.       Omówienia zagadnień prawa żywnościowego dot. obrotu produktami pochodzenia roślinnego przeznaczonymi do spożycia przez ludzi w tym systemy kontroli wewnętrznej (GHP, traceability), prowadzenia dokumentacji oraz rejestrację, zatwierdzenie i kontrole dokonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

5.       Prezentacji systemów produkcji umożliwiających identyfikowalność produkcji oraz zapewniających odpowiedni poziom pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów – Integrowanej Produkcji, GLOBALGAP oraz zasad kontroli wewnętrznej w gospodarstwie (GHP).

6.       Omówienia zagadnień dot. zapewnienia odpowiedniej jakości owoców i warzyw w eksporcie do Federacji Rosyjskiej

7.       Przedstawienia działań administracyjnych w celu zabezpieczenia eksportu do Federacji Rosyjskiej

Uprzejmie informujemy, że przedstawione w ramach organizowanych konferencji prezentacje oraz materiały uzupełniające są dostępne do pobrania pod poniżej zamieszczonymi odnośnikami.

 

 

Pliki do pobrania:

1.        Stan negocjacji Wspólnota Europejska – Federacja Rosyjska 
pobierz

2.        Działania administracji w celu zabezpieczenia eksportu do Federacji Rosyjskiej     
pobierz

3.       Systemy produkcji umożliwiające identyfikowalność oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów – produkcja pod potrzeby określonego odbiorcy       
pobierz

4.       Eksport owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej – obowiązki przedsiębiorcy wynikające z przepisów prawa żywnościowego            
pobierz

5.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej               
pobierz

6.        Zapewnienie odpowiedniej jakości owoców i warzyw w eksporcie do Federacji Rosyjskiej     
pobierz

7.        Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej   
pobierz

8.        Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich          
pobierz

9.        Norma handlowa dla jabłek    
pobierz

10.     Norma handlowa dla pomidorów            
pobierz

11.     Norma handlowa dla truskawek              
pobierz

12.     Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw         
pobierz

13.     Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw          
pobierz

14.     Aktualnie obowiązujące najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w Federacji Rosyjskiej             
pobierz

15.     Ulotka informacyjna             
pobierzopublikował: Jerzy Ochnio
2009-07-17 11:56