Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

GI_SZ-23/06/09

 

SZ – 23/06/09                                                                                                             Warszawa, 27.04.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ-23/06/09 z dnia 26.02.2009 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, w poszczególnych częściach wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty następujących firm:

 

       Część 1

       Oferta nr: 12 - zaproponowana przez firmę:

       Zakład Badawczo-Produkcyjny CHEMED Sp. 44-100 Gliwice ul. Kochanowskiego 29/30

       Cena oferty wynosi 5.997,25 zł. brutto.

 

       Część 2

       Oferta nr: 6 - zaproponowana przez firmę:

       HURT-CHEM Hurt. Odczynnik. Chemiczn.05-850 Ożarów Maz. Duchnie, ul. Boczna 10

       Cena oferty wynosi 13.986,18 zł. brutto.

 

       Część 3

       Oferta nr: 10 - zaproponowana przez firmę:

       S. WITKO Sp. z o.o.  92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 143

       Cena oferty wynosi 11.779,10 zł. brutto.

 

       Część 4

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 5.055,68 zł. brutto.

 

       Część 5

       Oferta nr: 22 - zaproponowana przez firmę:

       POCH Spółka Akcyjna   44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11

       Cena oferty wynosi 912,76 zł. brutto.

 

       Część 6

       Oferta nr: 20 - zaproponowana przez firmę:

       APPLIED BIOSYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17

       Cena oferty wynosi 39.802,50 zł. brutto.

 

       Część 7

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 13.688,40 zł. brutto.

 

       Część 8

       Oferta nr: 8 - zaproponowana przez firmę:

       ABO Grażyna Boreysza    80-255 Gdańsk, ul. Podleśna 6 a

       Cena oferty wynosi 2.737,68 zł. brutto.

 

       Część 9

       Oferta nr: 4 - zaproponowana przez firmę:

       LGC Standards Sp. z o.o.  05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej Dziekanów Leśny

       Cena oferty wynosi 7.664,24 zł. brutto.

 

       Część 10

       Oferta nr: 5 - zaproponowana przez firmę:

       NUSKANA Biotechnika Laboratoryjna 60-184 Poznań, ul. Wieruszowska 12/16,

       Cena oferty wynosi 4.099,20 zł. brutto.

 

       Część 11   - brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

      

       Część 12

       Oferta nr: 19 - zaproponowana przez firmę:

       Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 01- 531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b,

       Cena oferty wynosi 29.333,74 zł. brutto.

 

       Część 13

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 475,80 zł. brutto.

 

       Część 14

       Oferta nr: 14 - zaproponowana przez firmę:

       FABIMEX  B. i W. Więcek Sp. j. 04-565 Warszawa, ul. Cedrowa 16

       Cena oferty wynosi 82.398,80 zł. brutto.

 

       Część 15

       Oferta nr: 7 - zaproponowana przez firmę:

       SYNGEN BIOTECH Sp. z o.o. 54-514 Wrocław, ul. Kmicica 33A

       Cena oferty wynosi 1.061,38 zł. brutto.

 

       Część 16

       Oferta nr: 7 - zaproponowana przez firmę:

       SYNGEN BIOTECH Sp. z o.o. 54-514 Wrocław, ul. Kmicica 33A

       Cena oferty wynosi 3.376,51 zł. brutto.

 

       Część 17  - brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

 

       Część 18

       Oferta nr: 20 - zaproponowana przez firmę:

       APPLIED BIOSYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17

       Cena oferty wynosi 15.756,30 zł. brutto.

 

       Część 19

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 35.349,50  zł. brutto.

 

       Część 20

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 10.065,00 zł. brutto.

 

       Część 21

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 7.881,20 zł. brutto.

 

       Część 22

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 8.491,20 zł. brutto.

 

       Część 23

       Oferta nr: 6 - zaproponowana przez firmę:

       HURT-CHEM Hurt. Odczynnik. Chemiczn.05-850 Ożarów Maz. Duchnie, ul. Boczna 10

       Cena oferty wynosi 11.746,83 zł. brutto.

 

       Część 24

       Oferta nr: 11 - zaproponowana przez firmę:

       SYMBIOS Sp. z o.o.  83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37

       Cena oferty wynosi 32.768,78 zł. brutto.

 

       Część 25

       Oferta nr: 6 - zaproponowana przez firmę:

       HURT-CHEM Hurt. Odczynnik. Chemiczn.05-850 Ożarów Maz. Duchnie, ul. Boczna 10

       Cena oferty wynosi 6.200,75 zł. brutto.

 

      Część 26

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 1.964,81 zł. brutto.

 

       Część 27

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 26.301,86 zł. brutto.

 

       Część 28

       Oferta nr: 3 - zaproponowana przez firmę:

       NOVAZYM POLSKA S.C. 61-680 Poznań ul. Zywokostowa 23

       Cena oferty wynosi 5.028,84 zł. brutto.

 

       Część 29

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 4.223,03 zł. brutto.

 

       Część 30

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 3.410,21 zł. brutto.

 

       Część 31  -  brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

      

       Część 32

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 7.555,46 zł. brutto.

 

       Część 33

       Oferta nr: 6 - zaproponowana przez firmę:

       HURT-CHEM Hurt. Odczynnik. Chemiczn.05-850 Ożarów Maz. Duchnie, ul. Boczna 10

       Cena oferty wynosi 1.497,36 zł. brutto.

 

       Część 34 – brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

 

       Część 35

       Oferta nr: 21 - zaproponowana przez firmę:

       ALAB Sp. z o.o.  00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30 lok. 222

       Cena oferty wynosi 22.701,74 zł. brutto.

 

      Część 36

       Oferta nr: 19 - zaproponowana przez firmę:

       Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 01- 531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b,

       Cena oferty wynosi 1.391,00 zł. brutto.

 

       Część 37

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 1.695,80 zł. brutto.

 

       Część 38

       Oferta nr: 7 - zaproponowana przez firmę:

       SYNGEN BIOTECH Sp. z o.o. 54-514 Wrocław, ul. Kmicica 33A

       Cena oferty wynosi 1.520,20 zł. brutto.

 

       Część 39

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 1.844,64 zł. brutto.

 

       Część 40

       Oferta nr: 16 - zaproponowana przez firmę:

       ARGENTA Sp. z o.o.  60-408 Poznań ul. Przelot 24

       Cena oferty wynosi 10.273,07 zł. brutto.

 

       Część 41  - brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

 

       Część 42

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 2.318,00 zł. brutto.

 

       Część 43

       Oferta nr: 10 - zaproponowana przez firmę:

       S. WITKO Sp. z o.o.  92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 143

       Cena oferty wynosi 684,42 zł. brutto.

 

       Część 44

       Oferta nr: 2 - zaproponowana przez firmę:

       ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.   87-100 Toruń, ul. Polna 21

       Cena oferty wynosi 486,78 zł. brutto.

 

       Część 45

       Oferta nr: 8 - zaproponowana przez firmę:

       ABO Grażyna Boreysza    80-255 Gdańsk, ul. Podleśna 6 a

       Cena oferty wynosi 1.710,48 zł. brutto.

 

       Część 46

       Oferta nr: 7 - zaproponowana przez firmę:

       SYNGEN BIOTECH Sp. z o.o. 54-514 Wrocław, ul. Kmicica 33A

       Cena oferty wynosi 4.309,39 zł. brutto.

 

       Część 47

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 4.361,50 zł. brutto.

 

       Część 48

       Oferta nr: 15 - zaproponowana przez firmę:

       EMAPOL Sp. z o.o.  80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 68

       Cena oferty wynosi 3.017,40 zł. brutto.

 

       Część 49

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 5.494,39 zł. brutto.

 

       Część 50

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 17.707,81 zł. brutto.

 

       Część 51

       Oferta nr: 22 - zaproponowana przez firmę:

       POCH Spółka Akcyjna   44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11

       Cena oferty wynosi 23.242,51 zł. brutto.

 

       Część 52

       Oferta nr: 11 - zaproponowana przez firmę:

       SYMBIOS Sp. z o.o.  83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37

       Cena oferty wynosi 7.058,91 zł. brutto.

 

       Część 53

       Oferta nr: 9 - zaproponowana przez firmę:

       BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30

       Cena oferty wynosi 719,80 zł. brutto.

 

       Część 54

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 23.704,60 zł. brutto.

 

       Część 55

       Oferta nr: 17 - zaproponowana przez firmę:

       HORNIK Sp. z o.o.  61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43

       Cena oferty wynosi 338.879,70 zł. brutto.

 

       Część 56

       Oferta nr: 17 - zaproponowana przez firmę:

       HORNIK Sp. z o.o.  61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43

       Cena oferty wynosi 41.357,64 zł. brutto.

 

       Część 57

       Oferta nr: 18 - zaproponowana przez firmę:

       PRO SCIENTIUM Sp. z o.o. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 7 lok. 15

       Cena oferty wynosi 62.888,56 zł. brutto.

 

Uzasadnienie:

                                Z uwagi na to, iż jedynym kryterium wyboru ofert była cena, a oferty tych firm w  poszczególnych częściach opiewały na najniższe kwoty, dlatego też oferty te uzyskały maksymalną ilość po 100 punktów, ponadto oferty te spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.

           

Szczegółowe informacje dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz ofert odrzuconych (Druk ZP-12, Druk ZP-19, Druk ZP-21), znajdują się na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Najkorzystniejsze oferty wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej.           

 

Odrzucenie oferty

 

1. Oferta nr 10 do Części 2 firmy - WITKO Sp. z o.o. 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 143, została odrzucona:

a)    uzasadnienie faktyczne:

       treść oferty w Części 2 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       Odczynnik oferowany w pozycji 2 jest  gorszej jakości niż zamawiający wymagał.

b)   uzasadnienie prawne:

       art. 89 ust. 1 pkt  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

       z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.).

 

2. Oferta nr 9 do Części 35 firmy -  BIONOVO  Aneta Ludwig 59-220 Legnica, ul.  Rataja 30 została odrzucona:

a)    uzasadnienie faktyczne:

       treść oferty w Części 35 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       W ofercie Części 35 brakuje pozycji 12.

b)   uzasadnienie prawne:

       art. 89 ust. 1 pkt  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

       z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.).

 

Unieważnienie postępowania:

 

 Część 11;  Część 17;  Część 31; Część 34; Część 41

 

a)       podstawa prawna - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.),

b)       podstawa faktyczna – brak ofert na w/w części.

 

 

                Termin podpisania umowy ustalam na dzień 7 maja 2009 roku, w siedzibie Głównego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Młynarska 42, 01 – 171 Warszawa, pokój nr  105, w godz. 9.00 – 15.00.

 

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

 

                                                                                   DYREKTOR  GENERALNY

 

DO POBRANIA: DRUK ZP-12, DRUK ZP-19, DRUK ZP-21

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-04-27 13:21

SZ – 23/06/09                                                                                                              Warszawa, 07.04.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych.

 

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: SZ-23/06/09 z dnia 26.02.2009 r.

 

                Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. W rozdziale IV  SIWZ – „Zawartość ofert” litera D, dotychczasowy zapis:

D) Sporządzony przez Wykonawcę formularz cenowy z podaniem cen jednostkowych (wg załącznik nr 3),

zostaje zastąpiony zapisem:

 

D) Sporządzony przez Wykonawcę formularz cenowy z podaniem cen jednostkowych (wg załącznik nr 3), wraz z dołączoną wersją elektroniczną (w programie Word) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,  w przypadku złożenia oferty odmiennej niż określona przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ.

 

2. W załączniku nr 4 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dokonuje się następujących zmian:

1) w  Części 20 - następujący zapis:

Lp.

Nazwa

Specyfikacja / nr katalogowy

Ilość

 

1.

SuperScript™ One-Step RT-PCR with Platinum®Taq

10928-042 Invitrogen

100 rxn x 3

 

UWAGA:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, gdyż na etapie wdrażania metody podejmowano próby stosowania innych składników mieszaniny reakcyjnej, w wyniku czego stwierdzono, że tylko zastosowanie ww. odczynników zapewniło właściwe działanie metody.

Termin przydatności od daty dostarczenia: minimum 12 miesięcy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

 

zostaje zastąpiony zapisem:

 

Lp.

Nazwa

Specyfikacja / nr katalogowy

Ilość

 

1.

SuperScript™ One-Step RT-PCR with Platinum®Taq

10928-042 Invitrogen

lub

10928-034 Invitrogen

100 rxn x 3

lub

25 rxn x 12

 

UWAGA:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, gdyż na etapie wdrażania metody podejmowano próby stosowania innych składników mieszaniny reakcyjnej, w wyniku czego stwierdzono, że tylko zastosowanie ww. odczynników zapewniło właściwe działanie metody.

Termin przydatności od daty dostarczenia: minimum 6 miesięcy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

 

2) w  Części 27 pozycja 12 - zapis następujący:

 

12

Cherry Leafroll V

elderberry isolate

07093S/100; 07058 PC; Loewe

100 testów

 

zostaje zastąpiony zapisem:

 

12

Cherry Leafroll V

elderberry isolate

07093S/100; 07093 PC; Loewe

100 testów

 

3) w Części 30 pozycja 2 - zapis następujący:

2.

Kontrola Pozytywna  PCR

Universal Phytoplasma

·          Positive Control Phytoplasma Universal  LOEWE

·          Nr katalogowy 0 8001 PC.

2 szt.

 

 

 

zostaje zastąpiony zapisem:

2.

Kontrola Pozytywna  PCR

Universal Phytoplasma

·          Positive Control Phytoplasma Universal  LOEWE

·          Nr katalogowy 0 8000 PC.

2 szt.

 

 

4) w Części 35 pozycja 13  - zapis następujący:

 

11

PCR Pack (dNTP and taq)

Invitrogen   10884021

100 reakcji

13

TAE Buffer 10x

Invitrogen  12090-015

4000 ml

 

zostaje zastąpiony zapisem:

 

11

Taq DNA Polymerase

Invitrogen 10342020

500 U

11a

100 mM dNTP Set

Invitrogen 10297018

4 x 250 ul

13

TAE Buffer 10x

Invitrogen  1558026

4000 ml

5) w Części 51 pozycja 10 - zapis następujący:

 

10

Skrobia rozpuszczalna

Aldrich 17.993-0

1 x 500 g

18

Gentamycin

Sigma O4636

10 g

 

zostaje zastąpiony zapisem:

 

10

Skrobia rozpuszczalna

Aldrich S9765

1 x 500 g

18

Gentamycin

Sigma G3632

10 g

 

6) w Części 57 - zapis następujący:

Nazwa

Specyfikacja / nr katalogowy

Ilość

Płytka titracyjna Immuno, do testu  DAS ELISA

 

·          Nr katalogowy Nunc Immuno plates 96 wells: 442404.

·          Wymiary płytki128x86.

·          Płytka titracyjna 96 studzienek Immuno, przezroczysta.

·          Płaskie dno studzienek.

·          Powierzchnia MaxiSorp.

·          Pojemność 400µl.

·          Powierzchnia studzienki 2,7cm³.

·          Pakowane po 60 szt.

9 205 szt.

 

 

 

zostaje zastąpiony zapisem:

 

Nazwa

Specyfikacja / nr katalogowy

Ilość

Płytka titracyjna Immuno, do testu  DAS ELISA

 

·          Nr katalogowy Nunc Immuno plates 96 wells: 442404.

·          Wymiary płytki128x86.

·          Płytka titracyjna 96 studzienek Immuno, przezroczysta.

·          Płaskie dno studzienek.

·          Powierzchnia MaxiSorp.

·          Pojemność 400µl.

·          Powierzchnia studzienki 2,7cm³.

9 205 szt.

 

 

 

Ww. zapisy stają się nieodłączną częścią SIWZ, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z uwagi na to, iż uwzględnienie modyfikacji specyfikacji w treści przygotowywanych przez Państwa ofert wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert, tj.  10.04.2009 r. godz. 10.00, ulega zmianie na dzień 17.04.2009 r. godz. 10.00.

  

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                 

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-04-07 13:00

SZ – 23/06/09                                                                                                           Warszawa, 06.04.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie 1 dotyczy Części 2 poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0008 ? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Odczynnik wymieniony w specyfikacji charakteryzuje się odpowiednimi parametrami, które są przez nas sprawdzone w oznaczeniach chromatograficznych, nie wnoszą żadnych niepożądanych zanieczyszczeń podczas wykonywanych analiz i w związku z tym produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 2 dotyczy Części 2 poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu o pojemności 500g ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 3 dotyczy Części 25 poz. 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0162 ? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podany w SOPZ.

 

Pytanie 4 dotyczy Części 25 poz. 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu o pojemności 250g ?

 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że odczynnik będzie w opakowaniu oryginalnym i w nienaruszonym stanie.

 

Pytanie 5:

ROZDZIAŁ III.   WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW  art. 3.   Zamawiający   tylko do  pakietu  55 określił  wymagania   „Posiadają niezbędne doświadczenie rozumiane jako zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na dostawie odczynników chemicznych wymienionych w części 55 załącznika nr 4 do SIWZ  o wartości  co najmniej 500.000,00 zł. ..”

Naszym zdanie taki zapis ogranicza zachowanie uczciwej konkurencji i może faworyzować dotychczasowego dostawcę. Dodatkowo na tle zapisu  zastosowanego w Rozdziale VII art. 1  mamy wątpliwości czy to wymaganie nie wyklucza dostawców którzy wystawią rachunki w innej walucie niż PLN. Naszym zdaniem połączenie tych zapisów  utrudnia konkurencję potencjalnym dostawcom którzy nie prowadzą rozliczeń bezpośrednio w PLN .

Dodatkowo, naszym zdaniem, Zamawiający ustalając  wymagania  progiem referencji na konkretny  towar, stwarza  mechanizm selektywnego doboru wykonawcy. 

Technicznie,  dla rzetelnego   wykonawcy , dostawa  towaru  w pakiecie 55 nie podlega jakimś specjalnym wymaganiom. Jest dostawą rutynową. Taką rzetelność można sprawdzić na podstawie innych referencji  i nie ma konieczności stosowania  tak selektywnych granic.

Wnosimy  zatem aby  Zamawiający  odstąpił od żądania referencji  na  określony typ wyrobu a uznał  referencje  z zakresu    do którego  odnosi się  podany w SIWZ CPV 33.69.63.00-0

oraz kod CPV 38.43.70.00-7 ( płytki nie obejmuje kod CPV 33.69.63.00-0 ).

 

Odpowiedź:

Ustosunkowując się do zawartych powyżej sugestii (gdyż trudno uznać je jako pytania) informuję co następuje:

1. Zamawiający uważa, iż stawiany powyżej zarzut ogranicza zachowania uczciwej konkurencji jest bezzasadny, a dowodem na bezzasadność tego zarzutu jest to, iż Zamawiający  w celu umożliwienia uczestnictwa w przetargu nieograniczonej liczby różnego rodzaju wykonawców (producenci, dostawcy) podzielił całość swojego zapotrzebowania na odczynniki chemiczne w roku 2009 na 57 części.

2. Jedną z istotnych cech zamówień publicznych jest to, iż Zamawiający może obok warunków obligatoryjnych wynikających z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, określić dodatkowe warunki udziału wykonawców w postępowaniu, warunki wynikające z celu i charakteru zapotrzebowania na określony artykuł, a nie mające na celu ograniczenie uczciwej konkurencji .

Sieć laboratoriów PIORiN obejmująca swym działaniem teren całego kraju, pracuje wg ujednoliconych procedur badawczych z wykorzystaniem jednolitych odczynników chemicznych, co wynika z konieczności harmonizacji badań i zapewnienia porównywalności oraz najwyższej wiarygodności uzyskiwanych wyników badań. Wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę, na której , z mocy  przepisów ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o nasiennictwie, a także z przepisów wykonawczych do ww. ustaw, podejmowane są decyzje administracyjne  o bardzo poważnych konsekwencjach ekonomicznych i społecznych. Ponadto, laboratoria Inspekcji posiadają lub ubiegają się o certyfikat akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/EC 17025:2005 , co nakłada na nie obowiązek stosowania certyfikowanych odczynników chemicznych, które każdorazowo dają gwarancję  zapewnienia wysokiej jakości. Dlatego też, bezwzględnie koniecznym dla Zamawiającego jest zakup odczynnika o możliwie najlepszych parametrach jakościowych i technicznych. Mając na względzie powyższy cel, Zamawiający jedynie do części 55 określił jeden warunek dodatkowy dla wykonawców w postaci wykazania się doświadczeniem polegającym na dostawie odczynników chemicznych „Przeciwciała poliklonalne i kontrole pozytywna oraz negatywna do testu DAS ELISA” o wartości  co najmniej 500.000,00 zł, co zdaniem Zamawiającego umożliwi realizację zamierzonego celu.  

 

Pytanie 6:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferta i faktury za dostawy mogą być wystawione w innej walucie niż PLN .

 

Odpowiedź:

Z uwagi na częste i znaczne wahania kursów walut, Zamawiający zgodnie z ust. 7 Rozdziału VII SIWZ  nie dopuszcza dokonywania rozliczeń kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, w walutach obcych, dotyczy to również ofert.

 

Pytanie 7 dotyczy Części 26 poz. 1:

Albumina – Fluka 05461- 100g – produkt wycofany z oferty

W to miejsce   można  zaproponować:

A5503 - Grade V, ≥98% (agarose gel electrophoresis), lyophilized powder (Sigma)

A5378 - Grade III, ≥90% (agarose gel electrophoresis), lyophilized powder (Sigma)

A2512 - Grade VI, ≥98% (agarose gel electrophoresis), lyophilized powder (Sigma)

A7641 - Grade VII, lyophilized powder (Sigma)

A5253 - Grade II (Sigma)

A7642 - For use as a marker in SDS-PAGE (Sigma)

O4757 - suitable for 2-D electrophoresis (Sigma)

A8529 - suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) (Sigma)

05438 - BioChemika, ≥90% (GE) (Fluka)

05440 - BioChemika, lyophilized, 5×cryst., ≥95% (GE), powder (Fluka)

05450 - BioChemika, lyophilized, 5×cryst., ≥95% (GE), powder (Fluka)

Prosimy o  zmianę specyfikacji.

 

Odpowiedź:

W związku z wycofaniem z oferty produktu o nr katalogowym Fluka 05461, Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane odczynniki będą równoważne pod względem klasy czystości oraz właściwości fizykochemicznych z przeznaczeniem dla testu ELISA, np. 05438 - BioChemika, ≥90% (GE) (Fluka).

Pytanie 8 dotyczy Części 27 poz. 12:

W ofercie firmy Loewe Biochemica GmbH na 2009 r. nie występuje kontrola 07058 PC do surowicy 07093S/100   jest kontrola 07093PC.

Prosimy o uznanie tej korekty.

 

Odpowiedź:

W związku z wycofaniem z oferty produktu o nr katalogowym kontroli 07058 PC, Zamawiający zamawia odczynnik o nr katalogowym 07093PC. Zamawiający dokona modyfikacji SWIZ.

 

Pytanie 9 dotyczy Części 27 poz. 18:

Zamawiający zamawia odczynniki na 3000 testów w zestawach  po 500 testów  co daje 6 zestawów. Jaka ilość zestawów kontroli 07128PC ma być dostarczona   czy 1  czy 6 ?

 

Odpowiedź:

Ma być dostarczone 6 zestawów kontroli.

 

Pytanie 10 dotyczy Części 29

 

Zamawiający zamawia    w  poz.  2 i 3   odczynniki na 500 testów  w zestawach po 250 testów. Jaka ilość zestawów kontroli  ma  być dostarczona dla 500 testów  1 zestaw czy 2 zestawy.

 

Odpowiedź:

Mają być dostarczone 2 zestawy kontroli.

 

Pytanie 11 dotyczy Części 30

 

poz. 2   Positive Control Phyto Plasma Universal   nr  kat  08001 PC. Taka pozycja nie występuje. Występuje   08000 PC    oraz    08001 NC  .

Prosimy o sprawdzenie czy nie wystąpiła pomyłka i ustalenie prawidłowej pozycji  zamówienia.

 

Odpowiedź:

W związku z błędnym zapisem, Zamawiający dokona modyfikacji SWIZ.  

 

Pytanie 12 dotyczy Części 56

 

Plum Pox Virus Zamawiający określił  jednostkę pakowania kontroli pozytywnej i negatywnej  na 2,5 ml. Czy   materiał kontrolny pakowany  w objętości 2 ml , spełnia wymagania Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza objętość fiolek 2 ml dla KP i KN, o ile w efekcie końcowym, ilość fiolek o proponowanej przez dostawcę objętości (2ml), pokryje w całości objętość odczynnika zamówioną  dla każdego z osobna laboratorium wg. rozdzielnika.

 

Pytanie 13 dotyczy Części 57  

 

Zamawiający określił   zapotrzebowanie na 9205 szt. płytek pakowanych w  kartony  po 60 szt. Taki zapis uniemożliwia dostawę w pełnych kartonach.  Czy zamawiający  dopuszcza pakowanie płytek w innych ilościach i  dostawę   tam gdzie  zachodzi konieczność  w niepełnych kartonach jak to wynika z załącznika  do umowy -  na część 56 i 57.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pakowanie płytek w innych ilościach niż oryginalnie (zgodnie z rozdzielnikiem), jednakże płytki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. W związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 14 dotyczy Części 2 poz. 5:  

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy Chem-Lab o numerze katalogowym CL00.1135? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Odczynniki wymienione w specyfikacji charakteryzują się odpowiednimi parametrami, które są przez nas sprawdzone w oznaczeniach chromatograficznych, nie wnoszą żadnych niepożądanych zanieczyszczeń podczas wykonywanych analiz i w związku z tym produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 15 dotyczy Części 5 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu o pojemności 1000 ml?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie odczynnika w opakowaniach większych niż wymienione w specyfikacji ze względu na to, że małe opakowania pozwalają na uniknięcie kontaminacji odczynnika.

 

Pytanie 16 dotyczy Części 25 poz. 16:  

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu o pojemności 1000 g?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że odczynnik będzie w opakowaniu oryginalnym i w nienaruszonym stanie.

 

Pytanie 17 dotyczy Części 33 dokumentacja, punkt 5:

 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „sposób użycia” w przypadku odczynników?

 

Odpowiedź:

Jeżeli w Karcie Charakterystyki odczynnika nie podano sposobu jego stosowania lub brak Karty Charakterystyki, zamawiający wymaga określenia (o ile ma to zastosowanie) w języku polskim informacji dotyczących sposobu rutynowego przygotowania i stosowania odczynnika (np. zalecane rozcieńczenie, sposób przechowywania rozcieńczenia, najczęstsze zastosowanie odczynnika, funkcja jaką pełni, sposób sterylizacji, trwałość itp.).

 

Pytanie 18 dotyczy Części 13:

 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wody do biologii molekularnej w opakowaniach po 100 ml ( 5 opakowań) zamiast 10 opakowań po 50ml?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Małe opakowania pozwalają na uniknięcie kontaminacji odczynnika.

 

Pytanie 19 dotyczy Części 20:

 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: Termin przydatności od daty dostarczenia: minimum 6 miesięcy. Kit wymieniony w specyfikacji zgodnie z zaleceniami producenta  ma okres przydatności do użycia 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na termin przydatności od daty dostarczenia: minimum 6 miesięcy. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 20 dotyczy Części 20:

 

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu po 25 reakcji?


Odpowiedź:

 

Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 25 reakcji, pod warunkiem, że dostawca zapewni, że jest to ten sam odczynnik co w SOPZ o nr kat. 10928-042. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 21 dotyczy Części 35 poz. 1:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy Invitrogen o numerze katalogowym: 16500500. Specyfikacja w załączniku

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 22 dotyczy Części 35 poz. 2:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy Invitrogen o numerze katalogowym: 16520100. Specyfikacja w załączniku

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 23 dotyczy Części 35 poz. 13:

 

Proszę o sprawdzenie poprawności numeru katalogowego.

Odpowiedź:

W zapisie numeru katalogowego jest błąd. W związku z tym dalszy sposób postępowania zawiera odpowiedź na pytanie 24.

Pytanie 24 dotyczy Części 35 poz. 13:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy Invitrogen o numerze katalogowym: 15558026. Specyfikacja produktu w załączniku.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy Invitrogen o nr katalogowym: 15558026. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 25 dotyczy Części 35 poz. 11:

 

Proszę o sprawdzenie poprawności numeru katalogowego.

 

Odpowiedź:

Numer katalogowy wg: http://www.alab.com.pl/biologia/product/5601/. Ciąg dalszy sprawy w odpowiedzi na pytanie nr 34 i 35.

 

Pytanie 26 dotyczy Części 35 poz. 14:

 

Czy zamawiający dopuszcza odczynnik o numerach katalogowych 11615010 – specyfikacja w załączniku. Jest to promocyjny odpowiednik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27 dotyczy Części 47 poz. 2:

Czy zamawiający dopuszcza odczynnik o numerach katalogowych 10966-030 – specyfikacja w załączniku. Jest to promocyjny odpowiednik.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28 dotyczy Części 47 poz. 1 i 2:

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na wyodrębnienie  pozycji 1 i 2 w części 47 na oddzielną część?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie części.

 

Pytanie 29

Czy zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oferty w EURO i w PLN?

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź na pytanie nr 6.

 

Pytanie 30

Czy zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie poniższego zapisu:

W przypadku udzielenia upustów promocyjnych przez producenta lub samego dostawcę – dostawca zobowiązany jest do udzielenia tych upustów odbiorcy w okresie trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Natomiast jeśli dostawca jest przekonany o możliwości  udzielenia upustów przez producenta, to może w ofercie zaproponować cenę promocyjną.

Pytanie 31

Czy zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie poniższego zapisu:

Odnośnie ofert przedstawionych w EURO oraz złotych: w przypadku zmiany kursu EURO +/- 5% w trakcie trwania umowy, faktura zostanie wystawiona po aktualnym średnim kursie EURO NBP w dniu wystawienia faktury.

Uzasadnienie: Przy znacznym spadku EURO powyższy zapis daje Zamawiającemu możliwość nabycia produktów po niższych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. A co w przypadku wzrostu kursu euro ?

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 2 paragrafu 3 na:

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie do czternastu dni od daty zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 33 dotyczy Części 22

Proszę o informację jaki rodzaj oczyszczania Zamawiający wymaga dla wymienionych

w tej części sekwencji primerów i sond.

 

Odpowiedź:

Dla primerów:  Standard Desalting;  dla sond: Dual HPLC Purification

 

Pytanie 34 dotyczy Części 35 poz. 11:

Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pozycji 11 PCR Pack (dNTP and taq)  z pakietu. Zestaw ten został wycofany przez producenta z oferty.

Odpowiedź:

W związku z wycofaniem przez producenta z oferty produktu, Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie pozycji 11 z części 35.

 Ciąg dalszy sprawy w odpowiedzi na pytanie 35.

Pytanie 35 dotyczy Części 35 poz. 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników firmy Invitrogen o numerach katalogowych: 10342020 oraz 10297018. Proponowane odczynniki wchodziły w skład wycofanego z oferty zestawu. Specyfikacja w załączniku

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników, które wchodziły w skład wycofanego z oferty zestawu; zamawia odczynniki firmy Invitrogen o nr katalogowych: 10342020 oraz 10297018. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 36 dotyczy Części 51 poz. 18:

 

Gentamycina - produkt ten nie odpowiada numerowi podanemu w specyfikacji -   Sigma O4636.

Pod tym numerem występuje związek o nazwie Oxytetracycline dihydrat -ten asortyment ma inny CAS niż Gentamycina ,proszę o wyjaśnienie  czy mamy sugerować się nazwą asortymentu czy też numerem katalogowym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający prosi aby sugerować się nazwą odczynnika. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 37 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ:

 

Czy do oferty trzeba dołączyć załącznik nr 5 do każdego zadania, czy tylko do części 55 tak jak to test w formularzu ? Załącznik nr 5 : zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw  na przeciwciała poliklonalne i kontrole pozytywna oraz negatywna do testu DAS ELISA, stanowiących przedmiot zamówienia wymieniony w części 55 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

 

Odpowiedź:

Jak sam tytuł tego załącznika wskazuje - tylko do części 55.

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-04-07 11:56

SZ – 23/06/09                                                                                                            Warszawa, 01.04.2009 r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych.

 

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: SZ-23/06/09 z dnia 26.02.2009 r.

 

                Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następującej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

w punkcie 2 Rozdziału V - Wadium  str. 6 SIWZ zdanie:

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 1 powinna być wniesiona na konto w Banku NBP O/O Warszawa numer rachunku – 41 1010 1010 0083 4113 9130 0000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – za wytworzenie i dostawę paszportów i etykiet urzędowych ”.

zastępuje się zdaniem:

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 1 powinna być wniesiona na konto w Banku NBP O/O Warszawa numer rachunku – 41 1010 1010 0083 4113 9130 0000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – za odczynniki chemiczne ”.

 

Ww. zapis staje się nieodłączną częścią SIWZ, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z uwagi na to, iż uwzględnienie modyfikacji specyfikacji w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert, tj.  10.04.2009 r. godz. 10.00, nie ulega zmianie.

 

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

 

                                                                                   DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-04-01 07:50

 

SZ – 23/06/09                                                                                                                 Warszawa, 30.03.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie 1:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 8668? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Odczynniki wymienione w specyfikacji charakteryzują się odpowiednimi parametrami, które są przez nas sprawdzone w oznaczeniach chromatograficznych, nie wnoszą żadnych niepożądanych zanieczyszczeń podczas wykonywanych analiz i w związku z tym produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jako podane w SOPZ.

 

Pytanie 2:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 8402? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Odczynniki wymienione w specyfikacji charakteryzują się odpowiednimi parametrami, które są przez nas sprawdzone w oznaczeniach chromatograficznych, nie wnoszą żadnych niepożądanych zanieczyszczeń podczas wykonywanych analiz i w związku z tym produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 3:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 3: Proszę o sprawdzenie poprawności numeru katalogowego.

 

Odpowiedź:

Wg naszej wiedzy podany numer katalogowy w SOPZ jest poprawny.

 

Pytanie 4:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0253? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Odczynniki wymienione w specyfikacji charakteryzują się odpowiednimi parametrami, które są przez nas sprawdzone w oznaczeniach chromatograficznych, nie wnoszą żadnych niepożądanych zanieczyszczeń podczas wykonywanych analiz i w związku z tym produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 5:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy Panreac o numerze katalogowym 131515? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Odczynniki wymienione w specyfikacji charakteryzują się odpowiednimi parametrami, które są przez nas sprawdzone w oznaczeniach chromatograficznych, nie wnoszą żadnych niepożądanych zanieczyszczeń podczas wykonywanych analiz i w związku z tym produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej lun lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 6:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu 1 kg?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 7:

Załącznik nr 4 do SIWZ część 2 pozycja 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 4390? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Produkty równoważne muszą być co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 8:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 7018? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 9:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 8007? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 10:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 3:Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 8067? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 11:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 8045? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 12:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 6052? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 13:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0344? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 14:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0345? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 15:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu 1000g?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu większym niż określono w SOPZ tj. 1000g.

 

Pytanie 16:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 6081? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 17:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0123? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 18:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 5, pozycja 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu 1000g?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu większym niż określono w SOPZ tj. 1000g.

 

Pytanie 19:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 25, pozycja 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu 500g?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że odczynnik będzie w opakowaniu oryginalnym i w nienaruszonym stanie.

 

Pytanie 20:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 25, pozycja 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0164? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ w pozycji 11 zgłasza zapotrzebowanie na Magnesium chloride (MgCL2 x 6 H2O), a nie Magnesium nitrate.

 

Pytanie 21:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 25, pozycja 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu 1l?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem o ile dostarczone będą 2 opakowania, każde po 1 litrze.

 

Pytanie 22:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 25, pozycja 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 7374? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Załączony dokument nie jest specyfikacją lub dokument nie jest kompletny, nie można go odczytać.

 

Pytanie 23:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 25, pozycja 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 4109? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 24:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 25, pozycja 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika firmy J.T.Baker o numerze katalogowym 0028? Specyfikacja w załączeniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika o załączonej specyfikacji pod warunkiem, iż oferowany odczynnik będzie co najmniej takiej samej lub lepszej jakości jak podane w SOPZ.

 

Pytanie 25:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 33, pozycja 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynnika w opakowaniu 1000ml?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 26:

Załącznik nr 4 do SIWZ, część 33, pozycja 15: Proszę o podanie numeru CAS odczynnika.

 

Odpowiedź:

Numer CAS 78338-22-4

 

Pytanie 27:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wody do biologii molekularnej w opakowaniach po 100ml ( 5 opakowań) zamiast 10 opakowań po 50ml?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Małe opakowania pozwalają na uniknięcie kontaminacji odczynnika.

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-03-30 14:25

SZ – 23/06/09                                                                                                               Warszawa, 25.03.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez jednego z Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie dotyczy części 51 pozycja 10:

Skrobia rozpuszczalna Aldrich 17.993.0 produkt wycofany z oferty firmy Sigma Aldrich i niemożliwe jest jego dostarczenie. Producent proponuje zamiennik o nr katalogowym S9765. Proszę o wyrażenie zgody na zamiennik, lub wskazanie własnego produktu, bądź wycofanie pozycji z przetargu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamiennik o numerze katalogowym S9765.

 

Pytanie dotyczy części 23


1.
pozycja 3 PVP 40- czy to skrót nazwy Poliwinylopirolidon  czy nr katalogowy produktu z   katalogu Sigma Aldrich?


Odpowiedź:

PVP-40 (pełna nazwa) Polyvinylpyrrolidone; opis produktu w specyfikacji, np. nr kat. SIGMA  PVP40T

 

2. pozycja 6 Chloroform analytical grade proszę o podanie producenta i nr katalogowego


Odpowiedź:

Chloroform (analytical grade); opis produktu w specyfikacji, np. Chempur nr kat. 112344305

 

3. pozycja 10 Agaroza analytical grade proszę o podanie producenta i nr katalogowego

 

Odpowiedź:

Agaroza (analytical grade); opis produktu w specyfikacji, np. Promega V3121

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                 

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-03-25 10:47

SZ – 23/06/09                                                                                                                Warszawa, 23.03.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

 

Szanowni Państwo!

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytanie zgłoszone przez jednego z Oferentów i odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie dotyczy części 8:

Pozycja 1.  Podany numer katalogowy odnosi się do opakowania zbiorczego 5x50ug. Prosimy o potwierdzenie czy zaoferować 1 takie opakowanie?

 

Odpowiedź:

 

Należy zaoferować jedno opakowanie zbiorcze zawierające 5 fiolek po 50ug DNA.

 

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-03-23 09:07

 

SZ – 23/06/09                                                                                                              Warszawa, 18.03.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytanie zgłoszone przez jednego z Oferentów i odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1 dotyczy części 15:

„Do każdej pozycji należy dołączyć certyfikat lub świadectwo kontroli jakości”

Czy wymienione dokumenty należy dostarczyć do przetargu, czy do dostawy. Dokumenty

kontroli jakości sporządzane są po syntezie.

 

Odpowiedź:

Wymienione dokumenty należy dostarczyć do dostawy.

 

Pytanie nr 2 dotyczy części 38:

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie standardowych certyfikatów dla primerów i sond,

które będą zawierały:

-nazwę

-sekwencję

-wydajność

-sposób rozpuszczenia zliofilizowanego produktu

-temperaturę topnienia

-masę molową

-zawartość par GC

-skalę syntezy

-sposób oczyszczania

-kod paskowy, unikalny dla poszczególnych pozycji

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie standardowych certyfikatów do primerów i sond.

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

 

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-03-18 10:09

SZ – 23/06/09                                                                                                                 Warszawa, 10.03.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

Szanowni Państwo!

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytanie zgłoszone przez jednego z Oferentów i odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pytanie .

Dotyczy rozdział IV – zawartość ofert.

Czy należy do oferty dołączyć wykaz dokonywanych dostaw wraz z referencjami (załącznik nr 5) niezależnie od oferowanego pakietu? Załącznik nr 5 dotyczy przeciwciał poliklonalnych i kontroli pozytywnych oraz negatywnych do testu DAS ELISA?

 

Odpowiedź

 

Wykaz dokonywanych dostaw wraz z referencjami  sporządzony wg. załącznika nr 5 do SIWZ, należy dołączyć w przypadku złożenia oferty na Część 55 tj. Przeciwciała poliklonalne i kontrole pozytywna oraz negatywna do testu DAS ELISA.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                 

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-03-10 11:22

 

SZ – 23/06/09                                                                                                              Warszawa, 04.03.2009 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

Szanowni Państwo!

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/06/09 na zakup i dostarczenie odczynników chemicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pytanie 1.

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej ?

   Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

   - numeru katalogowego produktu

   - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

   - przedmiotowym / produkt zamienny

   - sposobu konfekcjonowania

   - liczby opakowań

   w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany   /udoskonalony

   - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy

      jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu

     objętego umową

   - zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

   - nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

 

Odpowiedź 1.

 

Nie

 

Pytanie 2.

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 41 odczynników z następującymi  minimalnymi terminami ważności
   Api 20 E ? minimum 7 miesięcy
   Api 50 CH - minimum 4 miesiące,
   Skala McFarlanda - minimum 3 miesiące,
   Api 20 E reagent kit - minimum 4 miesiące,

uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty  i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na 3 lata. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Odpowiedź 2.

 

Zamawiający nie wyraża.

 

Pytanie 3.

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na rozdzielenie dwóch pozycji w części 21 na oddzielne części?

Powód:

W pakiecie ujęto produkty dwóch konkurujących ze sobą producentów działających na terenie Polski na zasadzie wyłącznego przedstawiciela, wobec czego nie jest możliwe przedstawienie zapotrzebowanych produktów w jednym pakiecie.

 

Odpowiedź 3.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie części.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak

                                                

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował:
2009-03-04 09:27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 59558-2009 PL-Warszawa: Odczynniki chemiczne 

data zamieszczenia: 28.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42, tel. 022 385 57 70, fax. 022 385 57 50 .
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa.


SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zakup i dostarczenie odczynników chemicznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Centralnego Laboratorium w Toruniu oraz siedzib 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa odczynników chemicznych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
zgodnie z harmonogramem do dnia 15 grudnia  2009 roku.


SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, wysokość dla poszczególnych części jest określona w rozdziale V SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

2) posiadają niezbędne doświadczenie rozumiane jako zrealizowanie w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień polegających na dostawie odczynników chemicznych wymienionych w części 55 załącznika nr 4 do SIWZ o wartości co najmniej 500.000,00 zł;

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp;

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Wyszczególnionych w pkt IV SIWZ.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz Ofertowy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

4) sporządzony przez Wykonawcę formularz cenowy z podaniem cen jednostkowych;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

     7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego potwierdzające, że

     Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał

      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

      wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej

      niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

8)       aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że

 Wykonawca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

9)       wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw;

10)    dowód wpłacenia /wniesienia wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.piorin.gov.pl zakładka zamówienia publiczne.
IV.3.2) Termin składania ofert: 10.04.2009 godzina 10:00,

IV.3.3) Miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Młynarska 42  pokój nr 118 (sekretariat).
IV.3.4) Termin związania ofertą:  60 dni od terminu składania ofert.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                        Kierownik Zamawiającego

Warszawa, dnia 28.02.2009 r.                                         

                                                                                                         Jerzy Woźniak

                                                                                             DYREKTOR  GENERALNY

 

DO POBRANIA: ZAŁĄCZNIKI

opublikował:
2009-03-02 09:11