Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

Centralne Laboratorium


ul. Żwirki i Wigury 73
87-100 Toruń
e-mail: cl-tor@piorin.gov.pl
e-mail: slab-tor@piorin.gov.pl
tel. 56 623-56-98
tel. 56 639-11-10
fax. 56 639-11-11

Janina Butrymowicz
Kierownik
Centralnego Laboratorium
tel. 56 623-56-49
(sekretariat) 
tel. 56 639-11-10
wew. 21

Planowanie i organizowanie pracy w Centralnym Laboratorium (CL). Koordynowanie działalności bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Hanna Bagińska
Główny specjalista
tel. 56 623-56-98
wew. 26
tel. 56 623-11-10
wew. 26

Koordynacja i nadzór nad działalnością laboratoriów fitosanitarnych PIORiN. Gromadzenie i opracowywanie danych o działalności diagnostycznej PIORiN. Opiniowanie wniosków dotyczących prowadzenia prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub materiałów nie spełniających wymagań fitosanitarnych i udział w kontrolach w tym zakresie. Zarządzanie obowiązującym Systemem Zarządzania Centralnego Laboratorium w zakresie jego stosowania i doskonalenia.

Dorota Obiezierska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

Prowadzenie obsługi administracyjno-kancelaryjnej w CL. Przyjmowanie, rejestracja próbek do badań fitosanitarnych oraz wystawianie i dystrybucja sprawozdań z badań. Wystawianie informacji o wynikach badań i rachunków za badania zlecone w zakresie badań fitosanitarnych. Okresowe przygotowywanie raportów z badań. Nadzór nad prawidłowością wpisów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. Prowadzenie spraw finansowych i kadrowych w CL. Obsługa szkoleń prowadzonych w CL pod względem organizacyjnym.

Anna Łukowska
Starszy specjalista
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

Prowadzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej i zaopatrzeniowej. Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań oraz wystawianie i dystrybucja sprawozdań z badań. Nadzór nad zakupem towarów i dostarczaniem usług w obszarze zaopatrzenia CL w niezbędne odczynniki i akcesoria.

Przemysław Komorowski
Zastępca kierownika administracji budynkiem
tel. 56 623-11-10
wew. 27
tel. 56 623-56-98
wew. 27
tel. kom. 783-391-330

Administrowanie nieruchomością użytkowaną przez CL. Planowanie i zapewnienie realizacji okresowych przeglądów stanu technicznego budynków. Nadzór nad utrzymaniem posesji i terenów zielonych. Nadzór i opieka nad zasobami użytkowanymi przez CL. Planowanie, nadzorowanie i dokumentowanie procesów inwestycyjnych i remontów w CL.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI FITOSANITARNEJ (PDF)
SEKCJA ENTOMOLOGII
Tomasz Konefał
Kierownik pracowni
tel. 56 639-11-16

Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej. Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność owadów – szkodników roślin. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu entomologii w diagnostyce fitosanitarnej. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu entomologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Entomologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

SEKCJA WIRUSOLOGII
Ewa Hennig
Główny specjalista
tel. 56 639-11-12

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu wirusologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu wirusologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Wirusologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

Justyna Pięcińska
Starszy asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-12

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu wirusologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu wirusologii.

SEKCJA BAKTERIOLOGII
Anna Kołodziejska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-13

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu bakteriologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu bakteriologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Bakteriologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

Lucyna Bocian
Starszy asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-13

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu bakteriologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu bakteriologii.

SEKCJA MIKOLOGII
Grażyna Szkuta
Główny specjalista
tel. 56 639-11-14

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych, szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu mikologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu mikologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Mikologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

SEKCJA NEMATOLOGII
Witold Karnkowski
Główny specjalista
tel. 56 639-11-15

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność nicieni – szkodników roślin oraz chwastów i roślin pasożytniczych. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu nematologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu nematologii i herbologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Nematologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

Anna Rosińska
Asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-15

Identyfikacja nicieni i owadów z zastosowaniem technik biologii molekularnej. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych z zakresu nematologii i entomologii. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu identyfikacji nicieni i owadów z zastosowaniem technik biologii molekularnej.

Obsługa techniczna
Małgorzata Grzywińska
Pomoc laboratoryjna
tel. 56 639-11-10
wew. 23
tel. 56 623-56-98
wew. 23

Wykonywanie prac technicznych i pomocniczych na potrzeby zabezpieczenia ciągłości prac analitycznych w pracowni.

Agnieszka Sobolewska
Pomoc laboratoryjna
tel. 56 639-11-10
wew. 22
tel. 56 623-56-98
wew. 22

Obsługa laboratorium szklarniowego.

PRACOWNIA BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (PBPŚOR)
Barbara Langowska
Kierownik pracowni
tel. 56 639-11-18

Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin. Nadzorowanie prac analitycznych i ocena wyników badań. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium. Opracowywanie procedur badawczych. Prowadzenie szkoleń i bieżącego poradnictwa z zakresu badania pozostałości środków ochrony roślin.

Magdalena Mądraszewska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej.

Irena Chrześcijańska
Starszy asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej.

Izabela Gonet
Starszy asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii cieczowej.

Alicja Jankowska
Starszy laborant
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą spektrofotometrii.

PRACOWNIA BADANIA GMO (PBGMO)
Monika Kordyla-Bronka
Kierownik pracowni
tel. 56 639-11-17

Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Pracowni Badania GMO. Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych. Wdrażanie nowych metod badawczych w zakresie detekcji, identyfikacji i oznaczania procentowej zawartości GMO. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego Pracowni Badania GMO w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium. Prowadzenie szkoleń i bieżącego poradnictwa z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Justyna Mindak
Asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-17

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych. Wdrażanie nowych metod badawczych w zakresie detekcji, identyfikacji i oznaczania procentowej zawartości GMO. Prowadzenie szkoleń i bieżącego poradnictwa z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Anna Wiśniewska
Starszy asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-17

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych. Wdrażanie nowych metod badawczych w zakresie detekcji, identyfikacji i oznaczania procentowej zawartości GMO. Prowadzenie szkoleń i bieżącego poradnictwa z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-09-04 11:10