Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

Wymagania importowe


Przywóz do Polski roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pochodzących z państw trzecich

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, mogą być wprowadzane na terytorium Polski, jeżeli:

  1. są wolne od organizmów kwarantannowych,
  2. spełniają wymagania specjalne, a w przypadku przeznaczenia ich do stref chronionych - wymagania specjalne dla tych stref,
  3. podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Polski są wpisane do "rejestru przedsiębiorców" prowadzonego przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
  4. przed wprowadzeniem na terytorium Polski zostały poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysłane.


Wprowadzanie na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych i przedmiotów może odbywać się wyłącznie przez 18 punktów wwozu zlokalizowanych w: Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku (transport morski), Braniewie (transport kolejowy), Bezledach (transport drogowy), Kuźnicy Białostockiej (transport drogowy i kolejowy), Bobrownikach (transport drogowy), Koroszczynie (transport drogowy), Kobylanach (transport kolejowy), Dorohusku (transport drogowy i kolejowy), Hrubieszowie (transport kolejowy), Hrebennym (transport drogowy), Korczowej (transport drogowy), Medyce (transport kolejowy) i w Warszawie (transport lotniczy). W w/w punktach wwozu inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzają graniczna kontrole fitosanitarna, obejmującą następujące czynności:

  1. sprawdzenie , czy przesyłce towarzysza wymagane dokumenty - (m.in. prawidłowo wypełnione świadectwo fitosanitarne wystawione przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego) lub czy jest ona prawidłowo oznakowana,
  2. kontrola tożsamości,
  3. kontrola zdrowotności.


W zależności od wyników tej kontroli inspektor PIORiN wydaje decyzje:

  1. zezwalającą na wwóz towaru, jeżeli przesyłka spełnia wymagania fitosanitarne,
  2. zakazującą wwozu, jeżeli nie odpowiada tym wymaganiom, lub
  3. nakazującą określone postępowanie z towarem (np . przeprowadzenie jednorazowego zabiegu odkażania lub oczyszczania przesyłki, zniszczenie przesyłki, usuniecie porażonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów).


Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji, o których mowa powyżej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty znajdują się pod nadzorem organu celnego.

Wykaz punktów wwozu - w których przeprowadzana jest graniczna kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na polski obszar celny.

opublikował: Wydział Nadzoru Fitosanitarnego
2011-08-11 13:26