Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

GI_komunikat35

Komunikat

Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

informujący o wykazie laboratoriów, które będą wykonywać analizy pozostałości środków ochrony roślin, azotanów i azotynów oraz wystawiać certyfikaty bezpieczeństwa
dla produktów pochodzenia roślinnego wywożonych do Federacji Rosyjskiej
z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z podpisanym w Brukseli w dniu 26 marca 2008 r. Memorandum w sprawie bezpieczeństwa produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów eksporter jest zobowiązany do:

·          dostarczania na rynek Federacji Rosyjskiej produktów spełniających wymogi wynikające z prawa rosyjskiego. Szczegółowych informacji o wymaganiach rosyjskich udzielają Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa działające na terenie całego kraju,

·          udostępniania informacji o pestycydach stosowanych w uprawie i datach ostatnich zabiegów dla każdej partii produktów roślinnych wwożonych do Federacji Rosyjskiej i przeznaczonych do konsumpcji.

 

Uwaga.

Od dnia 1 lipca 2008, strona rosyjska reprezentowana przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, w  przypadkach stwierdzenia powtarzających się niezgodności produktów pochodzenia roślinnego z wymaganiami rosyjskimi,  może wprowadzić dodatkowe wymagania dla eksporterów, polegające na konieczności dołączania  dla każdej partii wwożonych do Federacji Rosyjskiej produktów roślinnych określonego rodzaju i określonego pochodzenia, z przeznaczeniem  na cele konsumpcyjne,  dodatkowych dokumentów tj. certyfikatów bezpieczeństwa wraz z raportem z analizy badań pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów.

 

W związku z powyższym, przedstawiam  listę laboratoriów, które w przypadku zaistnienia takiej konieczności, będą  świadczyły usługi w zakresie wykonywania badań pozostałości środków ochrony roślin, azotanów i azotynów oraz będą wystawiały certyfikaty bezpieczeństwa.

 

Laboratoria wykonujące badania pozostałości pestycydów w produktach roślinnych przeznaczonych  na eksport do Federacji Rosyjskiej

 

Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

1.        Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Laboratorium w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa, 

Tel. + 48 22/773 94 44,

fax + 48 22/773 54 18

 

2.        Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Laboratorium w Kielcach, ul. Zagnańska 91,  25-559 Kielce, 

Tel. + 48 41/332 70 84,

fax + 48 41/332 70 85

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,

 

3.        Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
doc. dr hab. Bogusław Gnusowski
mgr Anna Nowacka
tel. 061 864-91-78, 061 864-90-54
fax: 061 864-91-80
e-mail: b.gnusowski@ior.poznan.pl; a.nowacka@ior.poznan.pl

www.ior.poznan.pl

 

4.        Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice
mgr Stanisław Stobiecki
dr Urszula Rzeszutko
fax: (0-32) 238-7503
centrala (0-32) 238-7584
e-mail: stocki@ior.gliwice.pl; u.rzeszutko@ior.gliwice.pl
www.ior.gliwice.pl

5.        Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna BIAŁYSTOK, Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok
dr Bożena Łozowicka
mgr Piotr Kaczyński
tel.
(085) 678-54-70, (085) 678-54-72
fax: (085) 675-34-19
e-mail:
biuro@ior.bialystok.pl; b.lozowicka@ior.poznan.pl
www.ior.bialystok.pl

 

6.        Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna RZESZÓW, Zespół Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , ul. Gen. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
dr Ewa Szpyrka
mgr Julian Rupar
tel.
(017) 854-73-19, (017) 854-38-62
tel/fax: (017) 854 02 53
e-mail:
e.szpyrka@ior.poznan.pl; j.rupar@ior.poznan.pl

 

7.        Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna TRZEBNICA, ul. Milicka 21, 55-100 Trzebnica
mgr Arleta Kuźmienko
tel.
(071) 312 04 62
fax: (071) 312 04 62
e-mail:
TSDTrzebnica@ior.poznan.pl; a.kuzmienko@ior.poznan.pl

 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

 

8.        Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności,
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice

dr Artur Miszczak
e-mail: Artur.Miszczak@insad.pl

tel./fax: (046) 834 52 72

www.insad.pl

 

Laboratoria prywatne

9.        Eurocontrol sp. z o.o. – AGROLAB group, ul. Marii Kazimiery 20 lok. 10, 01-641 Warszawa,

tel. 022-8321 122, 022-8321 225, 022-8321 237, 022-8321 262
tel./fax. 022-8321 129

LABORATORIUM ANALITYCZNE

ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin

Tel. + Fax:  0048 (0) 81 / 88 30 965

e-Mail: euro.control@eurocontrol.com.pl, 

www.eurocontrol.com.pl

 

10.     Silliker Polska sp. z o.o., Laboratorium ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa,

tel. (48) (22) 234-63-13

tel. (48) (22) 234-62-52

fax (48) (22) 825-89-99
e-mail:
silliker@silliker.pl

www.silliker.pl

 

Jednocześnie informuję, że na potrzeby wspomnianych badań próbki produktów roślinnych pobierać będą stacje chemiczno – rolnicze zlokalizowane na terenie kraju zgodnie
z wykazem poniżej. Stacje chemiczno – rolnicze przeprowadzać będą również badania na zawartość azotanów i azotynów.

 

Stacje Chemiczno – Rolnicze 

1.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Białymstoku
15-027 Białystok
ul. Ogrodowa 10
tel. 85-7435-841
fax 85-7435-841
bialystok@schr.gov.pl; www.oschrbialystok.internetdsl.pl   

2.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza  w Bydgoszczy
85-090 Bydgoszcz
ul. Powstańców Wlkp. 6
tel. 52-3223246
fax 52-3220-220
bydgoszcz@schr.gov.pl  www.oschr-bydgoszcz.webpark.pl/

3.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gdańsku
80-874 Gdańsk
ul. Na Stoku 48
tel. 58-302-38-15
fax 58-302-38-15
gdansk@schr.gov.pl

4.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Sowińskiego 26
tel. 32-231-26-31
fax 32-231-26-31
gliwice@schr.gov.pl

5.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Św. Jerzego 26
tel. 95-720-30-20
fax 95-720-30-29
gorzow@schr.gov.pl

6.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Kielcach
25-112 Kielce
ul. Wapiennikowa 21
tel. 41-361-01-51
fax 41-361-02-25
kielce@schr.gov.pl

7.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie
75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 7/9
tel. 94-343-40-38
fax 94-343-31-97
koszalin@schr.gov.pl

8.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Krakowie
30-133 Kraków
ul. Kołowa 3
tel. 12-6375-517
fax 12-6370-461
krakow@schr.gov.pl

9.        Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Lublinie
20-810 Lublin
ul. Sławinkowska 5
tel. 81-742-63-01
fax 81-742-63-34
lublin@schr.gov.pl

10.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Łodzi
92-003 Łódź
ul. Zbocze 16A
tel. 42-679-30-01
fax 42-679-25-33
lodz@schr.gov.pl, schr@poczta.onet.pl

11.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Olsztynie
10-444 Olsztyn
ul. Kołobrzeska 11
tel. 89-533-20-92
fax 89-533-20-92
olsztyn@schr.gov.pl, schr@sunnet.pl

12.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Opolu
45-233 Opole
ul.
Oleska 123
tel. 77-455-60-36
fax 77-455-62-21
opole@schr.gov.pl, schropole@poczta.onet.pl

13.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza  w Poznaniu
60-163 Poznań
ul. Sieradzka 29
tel. 61-868-97-51
fax 61-868-58-60
poznan@schr.gov.pl, poczta@schr-poznan.com

14.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie
35-021 Rzeszów
ul. Prof. L.Chmaja 3
tel. 17-85-427-76
fax 17-85-427-16
rzeszow@schr.gov.pl, schrorz@pro.onet.pl

15.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Szczecinie
70-483 Szczecin
ul. Wojska Polskiego 117
tel. 91-422-48-68
fax 91-422-48-68
szczecin@schr.gov.pl

16.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Warszawie
05-075 Warszawa
ul.  Żółkiewskiego 17
tel. 22-773-53-21
fax 22-773-53-21
warszawa@schr.gov.pl

17.     Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wrocławiu
50-244 Wrocław
ul. Św.Macieja 5
tel. 71-322-50-37
fax 71-321-05-87
wroclaw@schr.gov.pl

opublikował: Jerzy Ochnio
2008-06-12 12:36