Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona Głowna
Struktura
Prawo
Komunikaty
Komunikaty własne
Przetargi
Procedury
Wzory druków
Rejestry
Informacje
Linki

AKREDYTACJE
Laboratorium Wojewódzkie
 


  

 

 


BIP WIORiN
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Witamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku 
opublikował: Kamila Wołejko
2010-05-11 11:21

Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej Więcej...

 

 

opublikował: Kamila Wołejko
2014-08-11 12:42

Tymczasowy zakaz importu z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej ziemniaków oraz materiału szkółkarskiego Więcej...

 

 

opublikował:
2014-02-21 10:43

Informacja o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Więcej...

 

 

opublikował:
2014-02-18 08:02

Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

opublikował:
2014-02-14 08:18

W dniu 10 stycznia 2014 roku odbyło się otwarcie nowego przejścia kolejowego w Siemianówce woj. podlaskie. Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce przeznaczone zostało dla ruchu towarowego. Czytaj więcej... . 

 

 

opublikował: Kamila Wołejko
2014-02-10 14:17

Nowe zasady wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich UE

Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczona została informacja dotycząca planowanych zmian zasad przy przemieszczaniu bulw ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe warunki określają, że ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez Inspekcję, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii. W przypadku pozostałych gospodarstw, niespełniających tych warunków, ziemniaki będą wysyłane na dotychczasowych zasadach tj. badaniom podlegać będzie wysyłana partia, jak również wszystkie pozostałe partie pochodzące z tego samego miejsca produkcji. Ziemniaki nie będą mogły być wysyłane z gospodarstw, w których wykryto Cms.
Pełna treść informacji dostępna jest
tutaj.

opublikował:
2013-06-23 23:43
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże, Komisja Europejska uzależniła podjęcie decyzji w tej sprawie, m.in. od wyeliminowania przypadków nielegalnego wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, bez wymaganych dokumentów i oznakowań.

W powyższej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosował następujący komunikat:

opublikował: Kamila Wołejko
2013-06-23 23:49

Do pobrania:

 • Kampania informacyjna: Polska wolna od upraw GMO
 • Podstawy prawne wprowadzenia zakazów stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora
 • Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) –nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji
 • Ulotka informacyjna - wersja 1
 • Ulotka informacyjna - wersja 2
 • opublikował: Kamila Wołejko
  2013-03-07 13:59

  ZAKAZ STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN GMO

  Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:

  - ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz

  - wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:

    • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,

    • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

  Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.
  Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.
  W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apeluję do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

  opublikował: Kamila Wołejko
  2013-01-31 08:21

  KOMUNIKAT

  W sprawie stosowania przepisów art. 46 rozporządzenia nr 1107/2009 - zużycie zapasów środków ochrony roślin. Więcej...

  opublikował:
  2012-04-03 11:06
  Aktualności
   
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku zawiadamia, że w związku z rozpoczęciem z dniem 14 czerwca 2011 r. stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1) na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono interaktywną wyszukiwarkę informacji dotyczących dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin. Wyszukiwarka dostępna jest w sekcji dotyczącej ochrony roślin pod tym linkiem
  http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
  Zaleca się korzystanie z ww. wyszukiwarki w celu uzyskiwania aktualnych informacji z zakresu dopuszczonych do obrotu i stosowania środków ochrony roślin.
  opublikował: Kamila Wołejko
  2011-11-17 14:45

  Dane teleadresowe

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Zwycięstwa 26B
  15-959 Białystok
  google maps
  Tel/fax:
  (0 85) 65-21-154
  (0 85) 65-11-877
  (0 85) 65-21-245
  email: wi-bialystok@piorin.gov.pl
  Godziny urzędowania:
  Poniedziałek-Piątek: 730-1530


  Laboratorium Wojewódzkie
  ul. Myśliwska 9A
  15-569 Białystok
  google maps
  Tel/fax:
  (0 85) 741-00-12
  (0 85) 741-14-09
  emial: lw-bialystok@piorin.gov.pl
  Godziny urzędowania:
  Poniedziałek-Piątek: 730-1530