Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

Wydział Nasiennictwa

wn@piorin.gov.pl

Do zadań wydziału należy nadzór nad oceną i kontrolą materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie oraz prowadzenie bazy danych o ekologicznym materiale siewnym i rejestru umów dla reprodukcji materiału siewnego w państwach trzecich.

Anna Kraśniewska
Naczelnik
tel. 22 652-92-96

Kierowanie pracami Wydziału Nasiennictwa

Adam Wąsik
Główny specjalista
koordynator prac wydziału
tel. 22 652-93-17

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad oceną polową roślin rolniczych i warzywnych, oceną tożsamości oraz oceną laboratoryjną i cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka, udzielaniem upoważnień i akredytacji do wykonywania oceny polowej. Rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków w zakresie oceny materiału siewnego. Nadzór nad kontrolą obrotu materiałem siewnym. Przygotowywanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych oraz organizowanie i nadzorowanie szkoleń w zakresie oceny materiału siewnego. Opracowywanie sprawozdań i informacji z oceny materiału siewnego.

Wiesława Kowalczyk
Główny specjalista
tel. 22 652-93-18

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Zintegrowanym Systemem w zakresie nasiennictwa, etykietowaniem i plombowaniem materiału siewnego. Nadzór nad oceną materiału szkółkarskiego oraz rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków związanych z materiałem szkółkarskim. Przygotowywanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych oraz organizowanie i nadzorowanie szkoleń  w tym zakresie. Opracowywanie sprawozdań i informacji z oceny materiału siewnego.

Kamil Krajewski
Specjalista
tel. 22 652-93-19

Rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków w zakresie oceny i kontroli materiału siewnego. Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa przed sądami administracyjnymi. Przygotowywanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych oraz organizowanie i nadzorowanie szkoleń w zakresie oceny i kontroli materiału siewnego. Opracowywanie sprawozdań i informacji z oceny materiału siewnego.

Magdalena Czarny
Specjalista
tel. 22 652-93-15

Prowadzenie spraw zwiazanych z pobieraniem prób, oceną laboratoryjną nasion, etykietowaniem i plombowaniem materiału siewnego oraz materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych i obrotu tym materiałem. Rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego. Organizowanie i nadzorowanie szkoleń z oceny laboratoryjnej materiału siewnego. Przygotowywanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych oraz opracowywanie sprawozdań i informacji w tym zakresie.

Dorota Rusinowska
Specjalista
tel. 22 652-93-16

Prowadzenie „Wykazu nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi” oraz wykazu dostawców tego materiału. Nadzór nad wydawaniem decyzji dotyczących zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału nieekologicznego oraz rozpatrywanie odwołań w tym zakresie. Nadzór nad kontrolą upraw winorośli przeznaczonych do produkcji wina. Przygotowywanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych oraz organizowanie i nadzorowanie szkoleń w zakresie rolnictwa ekologicznego. Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Inspekcji w zakresie rolnictwa ekologicznego

opublikował: Jerzy Ochnio
2013-11-05 14:10