Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona GłównaBIP
Kierownictwo
Sekretariat
Działy
Stanowiska samodzielne
Rolnictwo ekologiczne
Oddziały
Procedury
Informacje
Prawo
Adresy
Aktualności
Druki
Informacja dla Eksporterów
do Federacji Rosyjskiej
Przemieszczanie ziemniaka
Informacja dla podmiotów obracających drewnem
lub DMO
Informacje o planowanych
zabiegach z zastosowaniem środka
ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

DANE KONTAKTOWE:
ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn
tel: 0-89 5332128
fax: 0-89 5343623
e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl  Godziny urzędowania: 7.30-15.30


zakres akredytacji

WM_Druki

Druki

  Wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców.
Środki ochrony roślin / sprzęt do stosowania śor
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
  Oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Szkolenia
  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Świadectwa fitosanitarne / paszporty
  Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksport/reeksportu
  Wniosek o wydanie paszportu roślin
  Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
  Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego
Obrót materiałem siewnym
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materialem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - przedsiębiorca
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materialem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - rolnik
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli - dostawca
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
Informacja z obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych, który po raz pierwszy został wprowadzony do obrotu
  Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Ocena
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji nasiennej.
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego.
  Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.
  Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych.
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek.
Integrowana produkcja
  Wniosek o zgłoszenie zamiaru przystąpienia do systemu integrowanej produkcji.
  Wniosek o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji.
Laboratorium
  Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej/tożsamości
  Zlecenie na wykonanie badania - (Pracownia Oceny Nasion)
Ziemniaki
  Wniosek o wydanie zaświadczenia umożliwiającego przemieszczanie ziemniaków
  Wniosek na uprawę ziemniaków odmian nieodpornych
opublikował: Wojciech Gawryś
2014-09-09 13:36