31 Maja 2022

Zwiększenie w roku 2021 liczby skontrolowanych przez PIORiN przesyłek w imporcie do UE Drukuj

Zdjęcie przedstawia inspektora podczas granicznej kontroli fitosanitarnej
Graniczna kontrola...
Zdjęcie przedstawia sadzonkę na dłoni
Przesyłka roślin
Zdjęcie przedstawia roślinę w doniczce
Roślina w doniczce
Wykres przedstawia import przesyłek pochodzenia roślinnego do UE wg. krajów pochodzenia
Import przesyłek...

W roku 2021, w  wyniku kontroli wykonanej przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) w granicznych punktach kontroli fitosanitarnej zostało dopuszczonych do wwozu na terytorium UE 33 565 przesyłek (2020 r. - 9743 przesyłki). Skontrolowane przesyłki to przede wszystkim: opakowania drewniane, drewno, świeże owoce i warzywa oraz nasiona kukurydzy.

 

Zwiększenie liczby poddanych kontroli fitosanitarnej przesyłek, importowanych do UE, może wynikać z faktu, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/127, ustanawiającym wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO), używanych do transportu niektórych towarów (głównie drewno opałowe, trociny oraz określone towary nieroślinne, np. marmur, granit, kostka brukowa, blachy), pochodzących ze wskazanych państw trzecich, tj.: Białorusi, Chin i Indii, takie przesyłki muszą być zgłaszane w systemie TRACES NT* w celu objęcia DMO graniczną kontrolą fitosanitarną. Kolejnym czynnikiem zwiększającym w roku 2021 ilość granicznych kontroli fitosanitarnych jest  uszczelnienie systemu kontroli przesyłek towarów pochodzenia roślinnego, przesyłanych za pośrednictwem poczty. W dniu 1 lipca 2021 r. w życie wszedł pakiet regulacji celno-podatkowych (tzw. pakiet e-commerce), m.in. nakładający obowiązek dokonywania zgłoszenia takich przesyłek na operatorów pocztowych, co powoduje, że zawartość przesyłek jest szczegółowo analizowana przez operatorów pocztowych i służby celno-skarbowe.

 

W wyniku granicznej kontroli fitosanitarnej, wystawionych zostało 331 decyzji zakazujących wprowadzenia przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynami zakwestionowania przesyłek były m.in.: brak świadectwa fitosanitarnego lub świadectwo nieprawidłowe, brak rejestracji odbiorcy w systemie TRACES NT, niezgodność towaru z unijnymi wymogami fitosanitarnymi, niezgodność opakowań drewnianych ze standardem ISPM 15 (jest to międzynarodowa norma w sprawie środków fitosanitarnych, która została opracowana w ramach Międzynarodowej Organizacji Ochrony Roślin (IPPC), działającej w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)). Standard ISPM 15 ma na celu zapobieganie ryzyku wprowadzenia i rozprzestrzeniania się szkodników, w związku z obrotem międzynarodowym towarami z wykorzystaniem drewnianego materiału opakowaniowego. Obecność agrofagów szkodliwych dla roślin wykryto w 27 przesyłkach, były to m.in.: Bursaphelenchus mucronatus, Sinoxylon sp., Coleoptera, Grapholita molesta, Tomato brown rugose fruit virus.

 

 

 

 

 

 

*TRACES NT – unijny system informatyczny służący rejestrowania przesyłek i dokumentowania kontroli importowanych do UE towarów rolno-spożywczych m.in. pochodzenia roślinnego.

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności