08 Kwietnia 2019

Znak „Produkt polski” Drukuj

Znak „Produkt polski” może być umieszczany na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25 % składników, które nie pochodzą z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego ich wykorzystania w produkcie i przy braku możliwości pozyskania tych składników w kraju.


Oznaczanie produktów znakiem „Produkt polski” jest dobrowolne i nie wymaga rejestracji. Znak można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski) na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zwiększenia świadomości konsumentów opublikowało również broszurę „Kupuj świadomie” edukującą społeczeństwo w zakresie informacji nt. kraju pochodzenia, istniejących systemów i znaków jakości, w tym oznaczenia „Produkt polski”. Ulotka dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kupuj-swiadomie.

 


lista aktualności