02 Stycznia 2015

Zgłoszenia do Integrowanej Produkcji roślin Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż od roku 2015 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odchodzi od bezpośredniego prowadzenia certyfikacji oraz wydawania certyfikatów Integrowanej Produkcji roślin dla producentów rolnych. Podstawową formą sprawowania przez PIORiN nadzoru nad systemem Integrowanej Produkcji roślin będzie upoważnianie i kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie certyfikacji IP.

 

Producenci rolni, którzy w roku 2015 będą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić podmiotowi certyfikującemu upoważnionemu w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 

Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji roślin znajdą Państwo poniżej:

 

L.p. Nazwa upoważnionego podmiotu Adres i siedziba podmiotu Strona internetowa Udzielający upoważnienia
1 „PNG” Sp. z o.o. Cisów 77 A,
26-021 Daleszyce
www.certyfikacja.co Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
2 QA Solutions Sp. z o.o ul. Borkowska 9/6,
30-438 Kraków
www.qasolutions.pl Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
3 COBICO Sp. z o.o. Przebieczany 529,
32-020 Wieliczka
www.cobico.pl Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
4 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. ul. Modlińska 6 lok. 207,
03-216 Warszawa
agroeko.com.pl Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
5 SGS Polska Sp. z o.o. 

ul. Bema 83,

01-233 Warszawa

www.sgs.pl Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 


lista aktualności