28 Grudnia 2018

Wyraź swoją opinię – konsultacje Komisji Europejskiej w związku z wdrożeniem nowego Prawa Zdrowia Roślin Drukuj

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi publiczne konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania oceny ryzyka (PRA) dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów tzw. „wysokiego ryzyka”, których wykaz został określony na podstawie art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (tzw. Rozporządzenie Zdrowia Roślin - PHR)).                         

 

Niniejsze wytyczne mają na celu określenie, w jaki sposób będzie przeprowadzana przez ww. Urząd Komisji Europejskiej (KE) procedura oceny ryzyka (PRA) w imporcie do UE dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, uznanych za stwarzające wysokie ryzyko fitosanitarne. Import takich towarów roślinnych będzie „tymczasowo zakazany”, tj. do czasu przeprowadzenia przedmiotowej oceny. Jednocześnie ocena PRA dla każdego asortymentu jest przeprowadzana w odniesieniu do konkretnego państwa pochodzenia (importu) i musi być zainicjowana przez złożenie wniosku do KE przez Krajową Organizację Ochrony Roślin (NPPO) tego kraju.    

 

Konsultacje publiczne są otwarte od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2019 r, uwagi można zgłaszać pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_on_commodity_risk_assessment


lista aktualności