03 Czerwca 2019

Wizyta w Azerbejdżanie Drukuj

W dniach 30 maja – 1 czerwca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski  towarzyszyli Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Azerbejdżanie.


Prezydent RP wraz z towarzyszącymi ministrami uczestniczył w otwarciu Polsko- Azerbejdżańskiego Forum Biznesowego oraz spotkał się Prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej w dziedzinie transportu, infrastruktury, handlu, energetyki i rolnictwa.


Podczas wizyty w Baku zostało podpisane przez szefów służb fitosanitarnych obu krajów Memorandum o Porozumieniu między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa RP a Agencją Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu.


W opinii Andrzeja Chodkowskiego porozumienie, podpisane w obecności Prezydentów, przyczyni się do lepszego zrozumienia standardów i procedur fitosanitarnych, a w konsekwencji do usprawnienia wymiany towarowej pomiędzy obydwoma krajami.


Więcej o wizycie polskiej delegacji w Azerbejdżanie możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wizyta-w-azerbejdzanie


oraz na stronie Kancelarii Prezydenta
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,324,prezydent-azerbejdzan.html


lista aktualności