25 Lutego 2019

Wizyta przedstawicieli Głównej Państwowej Inspekcji ds. Nasiennictwa, Kwarantanny oraz Ochrony Roślin Białorusi w woj. lubelskim Drukuj

W dniach 21-22 lutego w województwie lubelskim gościła delegacja Głównej Państwowej Inspekcji ds. Nasiennictwa, Kwarantanny oraz Ochrony Roślin Białorusi. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami Głównej Państwowej Inspekcji ds. Nasiennictwa, Kwarantanny oraz Ochrony Roślin Białorusi na czele z Aliaksandrem Paulovichem, szefem Inspekcji w randze wiceministra. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin  Nasiennictwa, a także Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pracownicy WIORiN w Lublinie. Tematem spotkania było m.in. omówienie zagadnień z obszaru fitosanitarnego oraz systemu kontroli w zakresie ochrony roślin.


Następnie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa odbyło się spotkanie podczas którego omawiane były zagadnienia fitosanitarne, dotyczące m.in. warunków eksportu materiału rozmnożeniowego, w tym nasion, na terytorium Białorusi wraz z wymaganiami w zakresie dokumentów potwierdzających status materiału siewnego oraz warunków eksportu ziemniaków innych niż sadzeniaki. Omawiane były wymogi dotyczące zarówno wywozu tych materiałów z Polski do Białorusi, jak i przywozu z terenów Białorusi do Polski. Poruszane były także zagadnienia dotyczące kontroli fitosanitarnych produktów kwarantannowych przewożonych pomiędzy naszymi państwami, jak również wymagania dla drewnianych materiałów opakowaniowych. Omówiono przepisy prawa, które wprowadzają w Polsce i w Unii Europejskiej wymogi dotyczące materiału rozmnożeniowego. Strona polska poinformowała stronę białoruską o przygotowywanych zmianach w zakresie zdrowia roślin na poziomie Unii Europejskiej, które będą obowiązywały od 14 grudnia 2019 r., a strona białoruska przedstawiła propozycje zmian w prawie dotyczącym zdrowia roślin w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Goście z Białorusi odwiedzili również Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie zapoznali się z zakresem prowadzonych prac naukowo-badawczych. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie na terenie przejścia drogowego na terminalu samochodowym w Koroszczynie, gdzie zaprezentowano gościom z Białorusi działalność oddziału granicznego w Koroszczynie oraz obiekty, którymi dysponuje oddział graniczny.


lista aktualności