23 Września 2022

Webinarium nt. wdrożenia nowej usługi dla środków ochrony roślin w systemie Single Window Drukuj

Grafika ilustracyjna
Grafika...

Uprzejmie informujemy, że 27 września 2022 r. w godzinach 13:30 - 15:30 odbędzie się webinarium organizowane przez Krajową Administrację Skarbową na temat nowej usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin” udostępnianej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC) w ramach grupy „Single Window i kontrole inspekcji granicznych”. 

 

Nowa usługa „Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin” umożliwi  podmiotom gospodarczym realizację wymogu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, dotyczącego obowiązku poinformowania o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim lub przeznaczonych do stosowania w państwie trzecim (w systemie Single Window informację tę oznaczono identyfikatorem „SWW11”).

 

Po zalogowaniu do systemu Single Window na PUESC będzie można w formie elektronicznej złożyć do właściwej miejscowo jednostki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) powiadomienie o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochrony roślin (ŚOR) przeznaczonych do stosowania w innych państwach. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania pracownik WIORiN w systemie Single Window wyda właściwe rozstrzygnięcie, tj.: 

 

  • opinię WIORiN do informacji o zamiarze wprowadzenia ŚOR na terytorium RP (w systemie Single Window opinię oznaczono identyfikatorem „SWR09”) lub 
  • decyzję zakazującą wprowadzenia ŚOR na terytorium RP (w systemie Single Window opinię oznaczono identyfikatorem „SWR22”). 

 

Co istotne, opinię wydaną przez organy inspekcji WIORiN w systemie Single Window, będzie można wykorzystać w zgłoszeniu celnym, co przyśpieszy proces odprawy celnej.

 

Zaproszenie na webinarium 

 

Podczas webinarium szczegółowo zostanie omówiony i zademonstrowany sposób korzystania z nowej usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin”. 

 

Zapraszamy do udziału przedsiębiorców – importerów, eksporterów i ich przedstawicieli, którzy realizują w Polsce odprawy celne środków ochrony roślin i którzy składają wnioski do właściwych inspekcji w ramach obowiązku poddania ich granicznym kontrolom. 

 

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy przesłać do 26 września 2022 roku (do godz. 14.00) na adres: biuro.sw.ias.szczecin@mf.gov.pl informację o zamiarze uczestniczenia, zawierającą adres e-mail uczestnika. Na podane przez Państwa w zgłoszeniu adresy e-mail zostanie przesłany link umożliwiający dołączenie do wydarzenia.

 

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu.


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 23.09.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 23.09.2022 11:40
Sprawdź historię zmian