24 Stycznia 2019

Ważne zadania Inspekcji w 2019 roku Drukuj

Kierunki i priorytety działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2019 r. oraz realizacja nowych zadań w zakresie kontroli upraw genetycznie zmodyfikowanych są głównymi zagadnieniami omawianymi w ramach dwudniowej narady głównego inspektora z wojewódzki inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa, która odbywa się w Jedlni k. Radomia, w województwie mazowieckim.


Rok 2019 jest szczególnie ważny dla Inspekcji, ponieważ w grudniu br. wejdą w życie nowe rozporządzenia Unii Europejskiej - w zakresie zdrowia roślin oraz w zakresie urzędowej kontroli żywności i pasz. Wymaga to od Inspekcji intensywnych przygotowań do realizacji szeregu nowych zadań. Jednocześnie, koniecznym jest zacieśnianie współpracy z rolnikami i przedsiębiorcami, m.in. w celu przygotowania ich do spełnienia wymagań określonych nowymi przepisami.


Wskazując najważniejsze kierunki działań PIORiN, Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podkreślił znaczenie innowacyjnego rozwoju Inspekcji i doskonalenie współpracy ze środowiskiem interesariuszy. Zapewni to budowanie wizerunku Inspekcji, jako nowoczesnej organizacji otwartej na otoczenie.


lista aktualności