23 Lutego 2023

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Referencyjnym Laboratorium Nasiennym Drukuj

Pokój wydzielania próbek - prezentacja licznika do nasion
Pokój wydzielania...
Pracowania czystości nasion - prezentacja działania dmuchawy do traw
Pracowania...
Pracowania czystości nasion - prezentacja próbek kalibrowych do sprawdzania dmuchaw do traw
Pracowania...
Pracownia kiełkowania nasion - wykładanie nasion na podłoże
Pracownia...
Pracownia kiełkowania nasion - kiełkowniki Jacobsena
Pracownia...
Pracowania wilgotności nasion - prezentacja metody oznaczania wilgotności nasion
Pracowania...

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje studentom kształcenie w języku angielskim. Jednym z kierunków, w którym kształcą się obcokrajowcy jest „Horticulture: Seed Scienece and Technology”. Istotną częścią tego kursu są wizyty w czołowych firmach nasiennych w Polsce i Europie oraz instytutach związanych z kwalifikacją nasion. Badania prowadzone są na polach selekcji roślin oraz w dobrze wyposażonych laboratoriach badawczych. Grupa studentów odwiedziła również Referencyjne Laboratorium Nasienne GIORiN w Poznaniu.

 

Zajęcia polegały na zapoznaniu studentów z różnych krajów (m.in. Indie, Iran, Rwanda i Nigeria) z procesem postępowania z próbką materiału siewnego od momentu jej przyjęcia do oceny laboratoryjnej do wydania wyniku. W trakcie ćwiczeń omówiono i zaprezentowano kolejno poszczególne etapy pracy w laboratorium.

 

W pierwszej części warsztatów studenci zostawali zapoznani z działalnością Referencyjnego Laboratorium Nasiennego. Zaprezentowano i omówiono listę metod badań wykonywanych w RLN z uwzględnieniem podziału na metody akredytowane w PCA oraz ISTA. Część praktyczną rozpoczęto od zaprezentowania przyjęcia próbki materiału siewnego do badań oraz jej rejestracji w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Następnie uczestnicy zajęć udali się do pokoju wydzielania próbek, gdzie omówiono i zaprezentowano zasady przechowywania próbek, zarówno przed, jak i po zakończeniu badań. Przedstawiono również działanie aparatury pomocniczej związanej z analizą czystości nasion, między innymi: rozdzielacze, dmuchawy laboratoryjne oraz licznik nasion. Osoby chętne miały możliwość samodzielnego wydzielenia próbki analitycznej oraz odliczenia nasion przy pomocy licznika nasion.

 

Kolejnym etapem ćwiczeń było omówienie zagadnień związanych z badaniem zdolności kiełkowania nasion. Studenci asystowali przy procesie wykładania nasion na podłoże, a następnie uczestniczyli w wykonaniu oceny pośredniej oraz ostatecznej siewek przez analityków nasiennych. Zapoznali się również z rodzajami podłoża oraz ze sprzętem wykorzystywanym w analizie kiełkowania, np.: rodzajami kiełkowników, pokojami i szafami do kiełkowania.

 

Na koniec zajęć zostali zapoznani z zasadami wystawienia Świadectw oceny laboratoryjnej materiału siewnego, Międzynarodowych Świadectw Orange dla partii nasion oraz Międzynarodowych Świadectw Blue dla próbki nasion. Omówiono szczegółowo różnice pomiędzy poszczególnymi dokumentami, jak również informacje w nich zawarte.


Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 23.02.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 24.02.2023 08:17
Sprawdź historię zmian