14 Kwietnia 2017

Powołanie Pełnomocnika do organizacji struktur bezpieczeństwa żywności Drukuj

Rada Ministrów zdecydowała 12 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dziennik Ustaw poz. 774). Do zadań Pełnomocnika należy m.in. analiza obecnych zasobów oraz przedstawianie propozycji rozwiązań związanych z organizacją nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

 

Decyzją Pani Premier Beaty Szydło na stanowisko Pełnomocnika został powołany sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Pinkas.

 

Powołanie Pełnomocnika stanowi kolejny etap prac nad zmianami strukturalnymi, zapoczątkowanymi w 2016 r. opracowaniem koncepcji i projektów ustaw przez Zespół ds. reformy administracyjnej systemu bezpieczeństwa żywności pod kierownictwem Andrzeja Chodkowskiego. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisów wprowadzających zostały obecnie skierowane do dalszych prac legislacyjnych w Radzie Ministrów.


lista aktualności