13 Maja 2022

Porozumienie dla bezpieczeństwa żywności Drukuj

Przedstawiciele PIORiN i Urzędu Marszałkowskiego
Przedstawiciele...
Składanie ważnych podpisów
Składanie ważnych...
Przypieczętowanie zawartego porozumienia
Przypieczętowanie...
Podpisany list intencyjny
Podpisany list...

W szczególnym dniu zdrowia roślin w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzejem Chodkowskim a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim w obecności przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Wspólnie podejmowane działania związane będą między innymi z realizowaniem projektów naukowo-badawczych oraz promocyjnych w obszarze zdrowia roślin i ochrony środowiska naturalnego. Współpraca obejmie również wdrażanie badań molekularnych, programy międzynarodowe w ramach doświadczeń badawczych i przedsięwzięcia edukacyjno-szkoleniowych.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nawiązał w swojej wypowiedzi do obchodzonego w dniu 12 maja Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin, a także do aktualnej sytuacji wynikającej z wojny w Ukrainie. „Są trzy filary bezpieczeństwa państwa: siły zbrojne, informacja i żywność. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze porozumienie zaowocuje wzmocnieniem tego trzeciego filaru bezpieczeństwa, że żywności będzie odpowiednio dużo dla nas i naszych sąsiadów i że będzie to żywność bezpieczna. Kujawsko-Pomorskie ma jeden z największych wyników i potencjałów w dziedzinie produkcji rolnej w Polsce” – podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Chodkowski.

„Ponieważ w sytuacji wojny w Ukrainie, a także w konsekwencji zmian klimatycznych stajemy wobec groźby deficytu żywności, należy uznać, że postęp w rolnictwie jest niezbędny. Rolnictwo musi poprawiać wydajność, ale wiemy, że nie tylko ilość, ale i jakość żywności jest ważna. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest najbardziej właściwym partnerem samorządu województwa do współpracy w wytyczaniu kierunków w tym obszarze. Ponad 30% naszego PKB wytwarzają rolnictwo i produkcja żywności. Duże nadzieje pokładamy we współpracy naszego Centrum Czochralskiego z Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu, które znajduje się w Toruniu. Wspólne badania mogłyby być finansowane m.in. ze środków unijnych” – powiedział przed podpisaniem dokumentu marszałek Piotr Całbecki.

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin, proklamowany przez ONZ w celu budowy powszechnej świadomości o tym, że ochrona zdrowia roślin służy eliminowaniu głodu, zmniejszaniu ubóstwa i pobudzaniu rozwoju gospodarczego, w pełni wpisuje się w zakres działania PIORiN. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa m.in. troszczy się o dobrej jakości materiał siewny i rozmnożeniowy, wolny od niepożądanych modyfikacji genetycznych, nadzoruje stosowanie środków ochrony roślin i bada ich pozostałości w płodach rolnych, a także chroni terytorium naszego kraju przed agrofagami, które mogłyby trafić do Polski w związku ze światowym obrotem produktami roślinnymi.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 13.05.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 13.05.2022 10:51
Sprawdź historię zmian