02 Lutego 2017

Podnoszenie świadomości na temat zdrowia roślin priorytetem prezydencji maltańskiej w UE Drukuj

Malta zaprezentowała priorytety swojej prezydencji podczas spotkania szefów służb ochrony roślin w Brukseli. Jednym z celów, który chce osiągnąć, jest wzrost świadomości i wiedzy na temat skutków gospodarczych, środowiskowych i społecznych związanych ze zdrowiem roślin.

Występowanie chorób i szkodników  roślin powoduje corocznie wielomiliardowe straty w całej Europie, a pojawianie się nowych patogenów prowadzi często do zniszczenia tysięcy hektarów upraw, niekorzystnych zmian w środowisku i utraty walorów krajobrazowych całych regionów. W ostatnich latach takim zagrożeniem jest bakteria Xylella fastidiosa, która doprowadziła do likwidacji gajów oliwnych, winnic i innych plantacji w kilku prowincjach Włoch, Hiszpanii i Francji. W ubiegłym roku występowanie bakterii stwierdzono w uprawach roślin szklarniowych w Niemczech. Skuteczna walka z tego typu epidemiami wymaga zrozumienia i poparcia społecznego dla służb ochrony roślin, bowiem tylko zdecydowane i szybkie działania kwarantannowe mogą zahamować rozprzestrzenianie się chorób i szkodników. Intencją prezydencji maltańskiej jest wzrost operatywności służb w sytuacjach zagrożeń fitosanitarnych.


Program posiedzenia obejmuje również zagadnienia dotyczące przygotowań do wdrożenia nowego unijnego prawa zdrowia roślin, a także omówienie planów i zadań realizowanych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.

W spotkaniu uczestniczy główny inspektor Andrzej Chodkowski oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.


lista aktualności