27 Kwietnia 2018

Podejrzenie wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w sadzeniakach ziemniaka Drukuj

Objawy bakteriozy...
Objawy bakteriozy...

Istnieje podejrzenie wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (sprawca choroby zwanej bakteriozą pierścieniową ziemniaka) w partii sadzeniaków ziemniaka: odm. Bellarosa (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/67/17/D).

Badania próby z partii podejrzanej są kontynuowane, jednakże w przypadku potwierdzenia porażenia tej partii, zagrożenie bakterią może dotyczyć także następujących partii sadzeniaków ziemniaka:

  • odm. Bellarosa (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/67/17/A-C), 
  • odm. Vineta (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/68/17/A-E),


Nabywcy wymienionych partii sadzeniaków ziemniaka proszeni są o kontakt z właściwym wojewódzkim inspektoratem ochrony roślin i nasiennictwa.


lista aktualności