27 Kwietnia 2018

O eksporcie towarów roślinnych w Lublinie Drukuj

Główny inspektor Andrzej Chodkowski  uczestniczył w "Forum eksportu 2018", gdzie przedstawił zasady certyfikacji fitosanitarnej roślin i produktów roślinnych w wywozie do innych krajów Unii Europejskiej oraz do państw trzecich. Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje o prowadzonych przez PIORiN działaniach, mających na celu znoszenie barier administracyjnych i otwieranie nowych rynków zbytu dla polskich produktów roślinnych. Obecnie takie negocjacje są prowadzone z władzami kilkunastu państw azjatyckich i obydwu Ameryk w odniesieniu do owoców i warzyw, a także zbóż oraz ich przetworów. Główny inspektor podkreślał dobrą współpracę w tym procesie ze środowiskami eksporterów i służbami dyplomatycznymi.

 

W forum, zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP, uczestniczyła również wojewódzka Inspektor Teresa Wyłupek i pracownicy WIORiN .


lista aktualności