06 Września 2019

Nowe Prawo Zdrowia Roślin – rozmawiamy ze służbą fitosanitarną Holandii Drukuj

14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej wchodzi w życie nowe prawo zdrowia roślin. Będzie miało wpływ na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także produkcję nasienną i obrót materiałem siewnym. 

 

W ramach przygotowań do zmiany Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa m. in. bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami branży rolniczej i ogrodniczej oraz ze służbami państw członkowskich Unii Europejskiej.


5 września, podczas 26-tej edycji międzynarodowych targów roślin „ZIELEŃ TO ŻYCIE”, odbyło się seminarium „Wiedza dla producentów”. Podczas tego seminarium przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprezentowali nowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych, oceny zdrowotności roślin i stosowania paszportów roślin. Następnie rozwiązania holenderskie przedstawili eksperci z delegacji reprezentującej holenderski urząd, odpowiedzialny za kwestie zdrowia zwierząt i roślin, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności i produktów konsumpcyjnych (Netherlands Food & Consumer products Safety Authority, NVWA). Delegacja ta pod przewodnictwem dyrektora holenderskiej organizacji ochrony roślin - Pana Ton Van Arnhem, będącej holenderskim odpowiednikiem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, odwiedziła Polskę na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pana Andrzeja Chodkowskiego.

 
Drugi dzień wizyty służby holenderskiej w całości został poświęcony na rozmowy bilateralne, w szczególności wymianę doświadczeń, co do sposobu wdrażania do praktyki krajowej nowego prawa unijnego, tj. Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz 2017/625. 


Z zagadnieniami dotyczącymi nowego prawa unijnego można zapoznać się tutaj: NOWE PRAWO UE

Pliki do pobrania

Prezentacja wygłoszona w trakcie trwania targów przez GIORiN
Prezentacja wygłoszona przez przedstawicieli służby holenderskiej

lista aktualności