20 Września 2018

Narada głównego inspektora z wojewódzkimi inspektorami Drukuj

 

W dniach 19-20.09.2018 w Sękocinie Starym odbyła się narada głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa z wojewódzkimi inspektorami.


Spotkanie poświęcone było zmianom w prawie, które nastąpiły w 2018 roku, bądź nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy.


Omówiono między innymi  kwestie kontroli upraw pod kątem organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz zaprezentowano nowe prawo UE – zasady importu towarów do UE, warunki i sposób realizacji granicznej kontroli fitosanitarnej.


Dyrektor generalny, Pani Teresa Stachowicz, przedstawiła również propozycje zmian rozporządzenia w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 


lista aktualności