28 Maja 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarowanie Przestrzenią a Zasoby Przyrodnicze” Drukuj

W dniach 22-24 maja w Zamościu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarowanie przestrzenią, a zasoby przyrodnicze” której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Zamość oraz Polskie Towarzystwo Łąkarskie. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka dr h.c. multi i Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.


W konferencji wzięło udział 122 osoby reprezentujące różne polskie i zagraniczne uczelnie oraz urzędy państwowe i samorządowe.


WIORiN w Lublinie był reprezentowany przez Wojewódzkiego Inspektora Panią Teresę Wyłupek, pracowników WIORiN w Lublinie oraz Oddziału w Zamościu. W sesji posterowej zainteresowanym uczestnikom konferencji prezentowano działalność Inspekcji oraz realizowane zadania. Informacja o udziale Inspekcji jako partnerze konferencji jest zawarta w wydanej publikacji „Książka streszczeń referatów i posterów” oraz była prezentowana na banerach i w wielu innych publikatorach.


lista aktualności