11 Września 2017

Kontynuacja przeglądu Oddziałów Granicznych Drukuj

W dniach 6-7 września 2017 r. główny inspektor Andrzej Chodkowski wraz z dyrektor Agnieszką Sahajdak wizytował Oddziały Graniczne PIORiN w Siemianówce, Bobrownikach, Kuźnicy Białostockiej oraz w Bezledach, Braniewie i Elblągu. Celem wizyt była ocena warunków organizacyjno-technicznych oraz procedur wykonywania granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin i produktów roślinnych. Wnioski z przeglądu zostały omówione z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa: Panem Andrzejem Zamanem w województwie podlaskim i Panią Marią Paszko w województwie warmińsko-mazurskim.


lista aktualności