03 Października 2018

Konferencja PIORIN. Z tradycją w przyszłość. Drukuj

W dniu 01.10.2018 roku odbyła się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa konferencja pt. „PIORIN. Z tradycją w przyszłość”, zorganizowana przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Celem konferencji było przedstawienie nowego unijnego prawa zdrowia roślin i urzędowych kontroli żywności i pasz. Przepisy te wejdą w życie w grudniu 2019 r., a ich przedmiotem jest wzmocnienie ochrony naszego terytorium przed groźnymi agrofagami, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem pestycydów, a w efekcie wzrost jakości produktów żywnościowych i ochrona konsumentów w Polsce oraz w krajach, do których eksportujemy żywność. Powyższą tematykę omówili eksperci Komisji Europejskiej oraz specjaliści z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i PIORiN. Jak podkreślił główny inspektor Andrzej Chodkowski, zdrowie roślin ma istotny wymiar ekonomiczny, bowiem wyeliminowanie negatywnego wpływu chorób, szkodników i chwastów pozwoliłoby zwiększyć wartość produkcji roślinnej w Polsce z obecnych ok. 50 mld zł rocznie do niemal 77 mld zł.


Wydarzenie było również okazją do świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100 lat ochrony roślin i nasiennictwa. Część merytoryczną konferencji poprzedziła ceremonia uczczenia jubileuszu Niepodległej oraz wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Inspekcji.


W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonała minister Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która wręczyła 15 Medali nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


lista aktualności