07 Października 2020

Komunikat COVID-19 Drukuj

Szanowni Państwo!

 

W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem koronawirusa i w trosce o Państwa oraz nasze bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- ograniczenie wizyt w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa jedynie do spraw koniecznych i pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem,

- wcześniejsze telefoniczne umawianie ewentualnych wizyt,

- wykorzystywanie możliwości przekazywania korespondencji oraz wymiany informacji drogą elektroniczną,

- kontakt telefoniczny lub mailowy (numery telefonów, adresy email znajdują się w zakładce kontakt).

 

Od dnia 1 września 2020 r. wprowadziliśmy obowiązek rejestrowania osób wchodzących do siedziby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Każdorazowa wizyta Państwa w siedzibie GIORiN wymagać będzie podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu, co zostanie odznaczone w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej przez daną jednostkę.

Informujemy, że na terenie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących m.in. dystansu, dezynfekcji oraz stosowania środków ochronnych.


lista aktualności