10 Grudnia 2018

Komisja Europejska dofinansowuje realizowane przez PIORiN kontrole zdrowia roślin Drukuj

Od 2015 roku, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) realizuje kontrole zdrowia roślin w ramach programów dofinansowanych z budżetu unijnego (tzw. programy „Survey”). Kluczowym elementem programów są działania kontrolne w celu wczesnego zidentyfikowania nowych zagrożeń fitosanitarnych (czyli nowych organizmów szkodliwych), umożliwiające podjęcie szybkich i skutecznych działań zapobiegających niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się tych zagrożeń na inne obszary Unii Europejskiej (UE). Wsparcie unijne obejmuje działania prowadzone pod kątem występowania organizmów szkodliwych dla roślin, mających znaczenie dla całej UE, w tym także organizmów dotychczas niewystępujących na jej terytorium, ale ocenianych jako potencjalnie zdolne do zadomowienia w UE i uznanych za priorytetowe.

Dotychczas KE pozytywnie oceniła realizację programów polskich w latach 2015-2017 i przyznała Polsce dofinansowanie w wysokości ok. 1,1 mln euro (2015 r. - ok. 250 tys. euro,  2016 r. – ok 370 tys. euro, 2017 r. – ok. 500 tys. euro). Działania takie są realizowane także w roku bieżącym  oraz planuje się ich realizację w latach następnych, co wynika również z przepisów nowego Prawa Zdrowia Roślin (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031) odnoszących się do obowiązków państw członkowskich UE w zakresie wieloletnich planów kontroli.


lista aktualności