11 Czerwca 2018

Kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Drukuj

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej – zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Konsultacyjnej oraz Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w  MRiRW – Bogusław Rzeźnicki.

 

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. najważniejsze informacje z realizacji zadań PIORiN w 2017 r., dyskutowano nad tematami i sugestiami zgłoszonymi przez Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa w obszarze środków ochrony roślin oraz przedstawiono postulaty Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy, dotyczące badań urzędowych pod kątem występowania niektórych agrofagów.  Szczególną uwagę poświęcono warunkom eksportu jabłek do Chin w roku 2018. Inspekcja, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży sadowniczej, wprowadziła od 2018 r. zmiany w procedurze badawczej na obecność występowania grzyba Neofabraea malicorticis.


lista aktualności