03 Czerwca 2020

Informacja o ocenie laboratoryjnej materiału siewnego w 2019 r. Drukuj

Oceny laboratoryjnej materiału siewnego w Polsce dokonują laboratoria urzędowe wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz nadzorowane przez wojewódzkich inspektorów akredytowane laboratoria przedsiębiorców nasiennych. W 2019 r. akredytacji udzielono trzem nowym laboratoriom w efekcie czego na koniec roku w Polsce działało łącznie 47 laboratoriów oceny nasion.

 

Laboratoria urzędowe w ubiegłym roku wykonały ocenę łącznie 37 137 prób materiału siewnego. Największy niemal 60% udział stanowiły próby zgłoszone do oceny tzw. pierwotnej – w celu uznania partii za materiał siewny elitarny lub kwalifikowany oraz próby pobrane do oceny okresowej.

 

W 2019 r. w laboratoriach urzędowych wystawiono:

9 598 świadectw oceny laboratoryjnej (kwalifikacji),

1 179 świadectw dla mieszanek materiału siewnego,

27 539 informacji o wynikach badania oraz o dyskwalifikacji materiału siewnego.

 

Dzięki posiadanej akredytacji Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) przez laboratoria urzędowe WIORIN w Warszawie i Poznaniu wystawiono w 2019r. 326 międzynarodowych świadectw oceny laboratoryjnej tzw. ISTA „orange”.

 

W ocenie pierwotnej ogółem w laboratoriach urzędowych oceniono 10 285 partii materiału siewnego roślin rolniczych kategorii elitarny i kwalifikowany o łącznej masie 219 885,9 ton oraz w laboratoriach akredytowanych 8 565 partii o masie 168 363,7 ton, z czego zdyskwalifikowano ogółem tylko 882 partie, o łącznej masie 15 608,5 ton, co stanowi 4,0%. Największy udział dyskwalifikacji zanotowano w ocenie materiału siewnego konopi (76,5%). Charakterystyczny dla tego roku. był duży wzrost liczby ocenionych partii materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych co spowodowane było głównie wzrostem liczby ocenionych partii materiału siewnego gorczycy białej i konopi. Rozkład geograficzny liczby i masy ocenionych partii był tradycyjny, tj. najwięcej partii materiału siewnego roślin rolniczych oceniono ogółem w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Anna Kraśniewska, Dyrektor Biura Nasiennictwa GIORiN podkreśla, że właściwie przeprowadzona ocena laboratoryjna stanowi rękojmię jakości materiału siewnego.

 


lista aktualności