23 Sierpnia 2018

Informacja dla producentów i eksporterów jabłek do Chin Drukuj

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa w zakładce Serwis Ochrony Roślin>Programy ochrony roślin Wykazy środków ochrony roślin do Integrowanej Produkcji>Rośliny sadownicze, zamieszczony został Program ochrony jabłoni dla eksporterów jabłek do Chin. 

 

Link do Programu >>> 

 

Program ten uwzględnia wymagania sanitarne Chin w zakresie norm najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości środków ochrony roślin. 


Główny Inspektorat przypomina, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalną Administrację Celną ChRL, za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, normy w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin określa standard GB 2763-2016. Normy te dotyczą NDP pozostałości środków ochrony roślin obecnych w wyprodukowanej żywności.


Oznacza to, że do ochrony sadów jabłoniowych produkujących jabłka na rynek chiński mogą być stosowane środki ochrony roślin dopuszczone w Polsce do ochrony tej uprawy, natomiast w finalnym produkcie – w owocach jabłek przeznaczonych na eksport do Chin, nie powinno być przekroczeń najwyższych dopuszczalnych  poziomów pozostałości określonych w standardzie GB 2763-2016.

 

Zgodnie z protokołem regulującym zasady eksportu owoców jabłek z Polski do Chin, w przypadku stwierdzenia w przesyłce jabłek niezgodności w zakresie NDP pozostałości środków ochrony roślin, zostanie ona zwrócona do eksportera lub zniszczona, a w sytuacji powtarzających się nieprawidłowości, może zostać zawieszona możliwość eksportu jabłek do Chin.


lista aktualności