23 Kwietnia 2020

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOKONANIE OCENY POLOWEJ Drukuj

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19  a także mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz obowiązek złożenia w terminie wniosków o ocenę polową,  zwracamy się z prośbą  i zachęcamy do ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa jak i oddziałach terenowych.

 

Prosimy, aby wypełnione i podpisane przez Państwa wnioski wraz z wymaganymi (niezbędnymi) dokumentami przesyłać do Wojewódzkiego Inspektoratu właściwego ze względu na miejsce położenia plantacji nasiennej  – w miarę możliwości: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (wielkość wiadomości nie może przekraczać 10 MB) albo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 

Wzory druków wniosków o dokonanie oceny polowej znajdują się na stronach Wojewódzkich Inspektoratów w zakładce Formularze →Dział Nadzoru Nasiennego→ Ocena materiału siewnego i materiału szkółkarskiego.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod wszystkimi wskazanymi na stronach Inspekcji telefonami i emailami w zakładce Kontakt.


lista aktualności