12 Września 2018

III posiedzenie Rady Konsultacyjnej Drukuj

W dniu 6 września br. w Centralnym Laboratorium GIORiN odbyło się III posiedzenie Rady Konsultacyjnej. Obradom przewodniczyła Pani prof. Bożena Łozowicka – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Posiedzenie poprzedziły prelekcje na temat działalności Centralnego Laboratorium w Toruniu wygłoszone przez Panią Mirosławę Konicką – Dyrektor CL oraz Panią Janinę Butrymowicz- zastępcę Dyrektora CL. Spotkanie było też okazją do zwiedzenia Centralnego Laboratorium i zapoznania się z nowoczesną aparaturą badawczą oraz zakresem badań prowadzonych przez PIORiN.

 

W dalszej części posiedzenia omówiono nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin i kontroli urzędowych oraz przedstawiono informację na temat działań międzynarodowych  na rzecz ograniczenia nielegalnych środków ochrony roślin  - Silver Axe III. W trakcie posiedzenia członkowie Rady dyskutowali m. in. na temat problemów dotyczących rejestracji środków ochrony roślin oraz prowadzenia niektórych badań na obecność organizmów kwarantannowych. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie za ok. 2 miesiące. 


lista aktualności